M&N+MILJØ Mangor & Nagel Arkitekters miljøafdeling

M&N+MILJØ

”Gode forundersøgelser af miljøet er den billigste forsikring, en bygherre kan tegne mod uforudsete miljørelaterede udgifter. Når man kender miljøet fra starten af, er det ofte muligt at finde løsninger, der både tilgodeser miljø, sundhed og økonomi. I miljøafdelingen bygger vi bro mellem arkitektens kreative arbejde og de rammer, som forurenet jord og mange års brug af farlige stoffer i byggeriet sætter.” 
Thomas Hougaard, leder af Mangor & Nagels miljøafdeling, M&N+Miljø.

Mangor & Nagel er kendt for inspirerende samskabelse på tværs af kompetencer samt bygherre og arkitekt imellem. I 2020 etablerede vi derfor en miljøafdeling, hvis hovedopgave er at integrere miljøanalyser og miljørådgivning i arkitekternes tætte bygherresamarbejde. Et arbejde der bl.a. indebærer miljø- og risikostyring, miljøkortlægninger, sikring af indeklima, afklaring jordforurening samt rådgivning om arbejdsmiljø i byggeprocessen. 

Afdelingen er ledet af Thomas Hougaard, der er specialist i forurenet jord, grundvand og farlige stoffer i byggeriet. Thomas har tidligere hjulpet en lang række kommuner, boligselskaber, ingeniører og større entreprenørvirksomheder med at håndtere administrative og tekniske udfordringer med miljøfarlige stoffer i bygninger, materialer, jord og vand. 

Camilla Lund Madsen arbejder bredt med afdelingens opgaver og har derudover særligt fokus på klimaforandringer og bæredygtighed inden for byggeriet.

Arbejdet i M&N+Miljø foregår i tæt samarbejde med arkitekter, byggeledere, rådgivere og bygherrer. 

 

YDELSER INDEN FOR MILJØRELATERET RISK MANAGEMENT

M&N+Miljø arbejder både som intern og ekstern rådgiver.

Mere specifikt tilbydes:

 • Undersøgelse og sikring af indeklima i forhold til PCB, radon og skimmel
 • Screening og kortlægning af bygninger for miljøfarlige stoffer
 • Klassifikation og mængdesætning af affald ved renoveringer og nedrivninger
 • Udarbejdelse af PSS og Særlige arbejdsbeskrivelser for farligt arbejde ved renoveringer og nedrivninger
 • Tilsyn og dokumentering af miljøsaneringer og arbejder i forurenet jord
 • Udarbejdelse af §8-ansøgninger og VVM-screeninger
 • Forklassifikation af jord
 • Teknisk- og miljø due diligence
 • In situ-oprensning af forurenet jord
 • Undervisning af administratorer og entreprenører om miljøfarlige stoffer og materialer
   

Thomas Hougaard

Cand. Scient. et Scient. i miljøbiologi og geografi
Telefon