Frederiksbro

Frederiksbro er et ambitiøst og attraktivt byudviklingsprojekt, som vi har tegnet for M. Goldschmidt Holding A/S. Frederiksbro opføres i de kommende år og bidrager med op til 1.300 attraktive boliger omkring en grøn oase til unge, børnefamilier og seniorer.

Variationer og grønne områder

Frederiksbro får forskellige boligtyper for at imødekomme og tiltrække en divers beboersammensætning. Helhedsplanen for Frederiksbro er tænkt så den smukke grønne kile bliver bydelen samlingspunkt. Bygningerne omkring den grønne oase, har varierede bygningshøjder, og de åbner sig mod det enestående rekreative forløb. De grønne områder udgør godt halvdelen af bydelens område.

Grøn kile med attraktioner for alle

Bøllemosens natur føres videre ind i bydelen gennem en bred grøn kile med græs, træer og en 250 meter lang sø til blandt andet kajakroning og med et flydende svømmebassin, legepladser, tennisbaner, basketball bane og petanque, ligesom der opføres smukke orangerier med fællesfaciliteter. En sti og cykelrute forbinder byen og Bøllemosen med Frederiksbro.

Trygge og levende byrum

Alle boligernes gårdrum er trygge og skaber et rart nærmiljø til børneleg, til afslapning og til at dyrke sin byhave. De vender ud mod det levende grønne byrum. Der kommer til at være liv og dynamik og plads til både fordybelse og et aktiv liv. Små cafeer og butikker i den grønne kile bidrager til at området bliver et nyt åndehul i Hillerød med trygge byrum, spændende pladser og mulighed for vandaktiviteter.

Veldisponerede boliger er rammen om det gode liv

Lejlighederne i Frederiksbro bliver alle veldisponerede og gennemlyste. Byhusene er inspireret af de klassiske byggeforeningshuse, og det gode naboskab og de tætte og trygge legegader er den ideelle ramme om det gode børneliv. Byhusene har forskudte planer, der giver en levende bolig med forskellige zoner til leg, fordybelse og hverdagsliv. Den brede vifte af boligtyper sikrer en varieret beboersammensætning i området.

 

360 graders billede

Få fornemmelsen af projektets skala og gå på opdagelse i de arkitektoniske detalje i nedenstående 360 graders visualisering af projektet.

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2021
Bygherre
M. Goldschmidt Holding
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Dines Jørgensen & Co. (1. etape), AFRY Danmark (2. etape)
Entreprenør
Byggeselskabet Paulsen (1. etape), Pihlkonsortiet (2. etape)
Andre aktører
Viatrafik A/S
Størrelse
121.000 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
programmering
projektering
projekteringsledelse
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon