• Osted skole- og børnehus, Mangor & Nagel
  • Osted skole- og børnehus, Mangor & Nagel
  • Osted skole- og børnehus, Mangor & Nagel

OSTED SKOLE OG BØRNEHUS

ET SAMLINGSSTED FOR HELE BYEN

Mangor & Nagel har vundet konkurrencen om Osted Skole og Børnehus – et spændende projekt i Lejre Kommune, der skal skabe bedre sammenhæng mellem skole og byrum. 

Via respektfuld renovering, arkitektonisk gentænkning af det eksisterende samt opførelse af nye, moderne faciliteter for læring, kultur- og idrætsliv skabes således et nyt samlingssted for hele Osted. 

”I Osted Skole og Børnehus fremhæver og forstærker vi stedets iboende kvaliteter, mens vi skaber nye muligheder for, at byens indbyggere via borgernære kultur- og foreningstilbud kan mødes på tværs af generationer, etnicitet og interesser. ” - Bente Andersen, adm. direktør for Mangor & Nagel. 

NYT OG GAMMELT BINDES SAMMEN 

Den samlede opgave med renovering og ombygning af den eksisterende skole med plads til 280 elever omfatter ombygning til administration og personale, ombygning af gymnastiksalsbygningen til et Musik- og Bevægelseshus samt nedrivning af 2-etages skolebygning og en let pavillon, lette istandsættelser, vinduesreparationer og nyt tag på en enkelt blok. 

Af nye faciliteter designes, projekteres og opføres et nyt Kultur- og Sciencehus samt et nyt integreret børnehus til 110 børnehavebørn og 33 vuggestuebørn.

Med det nye kultur- og science-hus’ krydsende form og centrale placering bindes de forskellige områder og bygninger sammen. De nye bygninger er åbne og tilgængelige fra alle sider, de forener det rationelle og det poetiske, mens de unikke kvaliteter ved skolens beliggenhed fremhæves. 

Der anlægges desuden ny parkeringsplads, adgangsveje og udendørs lærings- og opholdsmiljøer.

DGNB-CERTIFICERET BYGGERI 

Den nye bebyggelse skal DGNB-certificeres til guld, og der er derfor et særligt fokus på, at både byggeproces og materialevalg er bæredygtigt. Bl.a. via genanvendes af de bygningsdele, der rives ned i skolens eksisterende bygninger. 

Rambøll leder bæredygtighedsarbejdet frem mod DGNB-certificeringen. Samtidig er ELINDCO, der er entreprenør på projektet, med til at sikre, at selve byggeprocessen gennemføres så bæredygtigt som muligt.

Projektering og etapevis udførelse startede i maj 2021, mens hele projektet forventes afsluttet i maj 2023.
 

Segment
Kultur
Læring
Type
Nybyggeri
Ombygning
Renovering
År start
2021 -
Bygherre
Lejre Kommune
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Norconsult A/S
Entreprenør
ELINDCO A/S
Andre aktører
Rum A/S (Bygherrerådgiver), Rambøll (Bæredygtighedsledelse/DGNB-auditor)
Ydelser
arkitektrådgivning
forprojekt
hovedprojekt
landskabsarkitektrådgivning
projektering
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon