1. spadestik på nyt seniorbofællesskab og rejsegilde i Bellakvarteret

I sidste uge kunne vi fejre både 1. spadestik og rejsegilde på to spændende projekter i henholdsvis Farum og Ørestaden.

Seniorbofællesskabet Midgård

I et totalentrepriseteam sammen med B. Nygaard Sørensen, Dines Jørgensen & Co. samt vores egen landskabsafdeling PLAN+LANDSKAB har vi for vores bygherrer - de kommende beboere, OK-Fonden og Furesø Kommune - tegnet Seniorbofællesskabet Midgård, som netop i sidste uge kunne fejre første spadestik i Farum.

Bofællesskabets programoplæg er den klassiske karré eller gårdbebyggelse, der er lukket af på alle sider, bortset fra ankomsten via porten og forbindelsen mellem gård og have. Forslagets varierede etagehøjde tilfører karréen en yderligere dimension i form af udsigt og fællesskab i højden – forbedret sammenhæng mellem gård og have og optimeret sol- og dagslysforhold i bebyggelse og alle boliger.

Projekteringen er i fuld gang og vi glæder os til at se beboerene indtage det færdige byggeri, når det står færdigt.

Bellakvarteret

For vores bygherre Solstra har vi sammen med Moe og V8 kunne fejre rejsegilde på 12.000m2 bolig i Ørestaden i København.

Et smukt og lyst byggeri, som kommer til at rumme 141 boliger på mellem 1 til 5 værelser. Bebyggelsen får en fælles taghave og fem private taghaver samt et stort åbent gårdrum med private haver og kantzoner mod vejen.

  

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder