Byggeriet af Hillerøds nye bydel, Frederiksbro, igangsættes

I Frederiksbro får beboerne meget mere end tag over hovedet. M. Goldschmidt koncernen igangsætter netop nu byggeriet af Hillerøds nye bydel, Frederiksbro.

 

Helhedsplanen, som rummer 1.300 boliger, når alle etaper er færdigbyggede, er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel.

Byggeriet forbinder med det centrale parkområde, ”Den grønne Kile” Bøllemosens natur til bebyggelsen og knytter derved naturen sammen med moderne arkitektur og nye muligheder for den voksende købstad Hillerød.

Hillerøds nye bydel, Frederiksbro, er bygget ud fra tanken om, at det skal være muligt at leve der hele livet. Man bygger derfor meget forskellige boliger, som tilgodeser forskellige generationers behov.

Projektets vision er formuleret af bygherren M. Goldschmidt, som aktivt har deltaget i udviklingen af tankerne bag byplanen, landskabet, arkitekturen og byggeriet af de første faser i den ny bydel, som er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel.

Projektchef fra Mangor & Nagel, Jan Moxness, fortæller om projektet:
”Frederiksbro skal være en bydel, man som beboer kan bo i hele livet, fordi projektet indeholder boliger og faciliteter til studerende, børnefamilier og seniorborgere. Noget som blandt andet er muligt på grund af den store divergens i lejlighedernes størrelse og type.
Som arkitekter er det vigtigt for os, at skabe et byområde med diversitet i skala og materialevalg. Samtidigt skal de enkelte bygningsvolumener, spændende fra 1 til 14 etager have en fælles identitet der giver sammenhæng og spiller sammen med den landskabelige bearbejdning i terræn, på veje og på pladser.
Det gennemgående materialevalg i facader er teglsten, som netop er kendetegnende for en bymæssig, men også gedigen kontekst. Vi tegner helst huse der kan ”tåle at stå ude om natten”. Udover at Frederiksbro vil opleves på tæt hold vil punkthusene samtidigt opleves som et ”point de vue” der markerer bydelen Frederiksbro på afstand og forstærker Hillerøds bysilhuet,”
siger Jan Moxness.

Frederiksbro har det fredede område Bøllemosen som nabo, hvilket giver stedet en herlighedsværdi som, den ansvarlige arkitekt for landskabsdelen, Jacques Duelund Mortensen, har nydt at tage vare på.

I et godt samarbejde med bygherren, har Mangor & Nagel formuleret en strategisk udviklingsplan for Frederiksbro hvor den visuelle forbindelse til Bøllemosen styrkes med en centralt placeret bypark, ”Den Grønne Kile”.

Byparken sikrer sammenhængen til Bøllemosen og giver stedet en ”grøn” identitet samt et attraktivt udeopholdsareal hvor en 250 meter lang sø formet som en svane, vil gøre det muligt at dyrke forskellige former for vandsport.

“Arkitekturen skal kunne mere end at give os tag over hovedet. Også stedets landskabsarkitektur er afgørende for at give en kvalitetsfyldt bydel hvor det er godt at bo.
”Den Grønne Kile” giver et levende uderum, som kan blive et naturligt samlingspunkt for beboerne i området samt med dens offentlige tilgængelighed, ligeledes et nyt mødested for Hillerøds borgere generelt. Den nye bypark vil sammen med Bøllemosen, som er et fantastisk naturområde, give en nærhed til årstidernes skift som vil være synlig direkte fra mange af boligernes stuer. Søen som spænder på langs i byparken vil skabe en naturlig, organisk overgang til Bøllemosen som er af stor oplevelsesmæssig værdi”
, siger Jacques Duelund Mortensen.

I den grønne kile, vil der foruden Svanesøen blive anlagt kajanlæg, lege-, sports- og aktivitetspladser til beboerne og Hillerøds borgere.

Første etape af byggeriet påbegyndes i oktober 2018 og består af 429 boliger, som er indflytningsklar i foråret 2020. 

Jan Moxness

Projektchef & teamleder
Arkitekt
Telefon

Flere nyheder