Det er dejligt at være dansk i Norge: Mangor & Nagel Arkitekter tager hul på nyt nordisk samarbejde

Mangor & Nagels arkitektoniske virke bevæger sig for alvor ud over landegrænserne. Med offentliggørelsen af både en ny byudviklingsopgave og udviklingen af en masterplan i Bergen løfter vi endelig sløret for vores eventyr hos vores skandinaviske naboer.

Det er en stor glæde endelig at kunne fortælle, at Mangor & Nagel Arkitekter har vundet en byudviklingsopgave på 20.000 kvm urban bebyggelse i transformationsområdet Langarinden i Bergen, Norge, og herudover har udarbejdet udredning, byudviklingsprogram og masterplan på 80.000 kvm ved Griggastemma – ligeledes i Bergen.

Vi er desuden blevet nr. 2 i konkurrencen om 30.000 kvm bolig og erhverv i et af Oslos ambitiøse byudviklingsområder

Mangor & Nagel beskæftiger sig i stigende grad med udviklingen af nye bydele og er som de første arkitekter i Danmark certificeret til den ligeledes norske Spacemaker AI-teknologi inden for byggeri og byudvikling. Den gør det muligt for os at vurdere parametre som arealudnyttelse, dagslysforhold, friarealer, støj og vind helt fra starten af projektet og tilpasse det dynamisk, allerede mens vi skitserer. 

Som arkitekter kan vi således hurtigt vurdere de komplekse projekters helhed og sikre, at vores visioner om livskvalitet, bæredygtighed og langtidsholdbar arkitektur understøttes.

Dansk tradition og byggeskik skal bidrage til den Norske 

Det er stort, at Mangor & Nagels arkitektoniske virke nu for alvor bevæger sig ud over Danmarks grænser, og vi ser frem til også her at kunne bidrage med vores bredde viden og erfaring inden for byudvikling og æstetisk bæredygtigt byggeri.

Vores arkitektoniske fokus er på helheden mellem landskab og byggeri, livet mellem husene, det solide håndværk og de smukke og holdbare materialer samt på realiseringen af gode og gedigne boliger for den samlede befolkning.

Her passer Mangor & Nagel og de norske visioner for landets fremtidige byudvikling fantastisk sammen.

I vores norske samarbejder oplever vi den åbenhed og gode synergi, der er fundamentet for det, vi på godt ”Mangor & Nagelsk” kalder inspirerende samskabelse. Vi skal inspireres af hinanden. Både lokalt og internationalt. Og i vores efterhånden skandinaviske tegnestue, beriges vi af den kulturudveksling, der findes på tværs af både personligheder og nationaliteter.

Lige så imødekommende som de fremtidige byområder skal opleves, lige så imødekommende har vores nye norske partnere været overfor det, vi som dansk tegnestue har bragt på bordet. Mødet mellem den danske og den norske tilgang til arkitektur og byudvikling har derfor kun været frugtbar, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med vores nye norske kunder og samarbejdspartnere.

”Det er dejligt at være norsk i Danmark,” siges det. Det er uden tvivl også dejligt at være dansk i Norge! 

Søren Arildskov

Udviklingschef
Arkitekt
Telefon

Flere nyheder