Første spadestik x 2 og rejsegilde

Det har været en fantastisk uge med mange festlige begivenheder på en række af vores projekter. Vi har kunne fejre to spadestik på to meget forskellige, men begge helt særlige projekter. Og endelig har vi fejret rejsegilde på Hærvejsskolen i Rødekro.

Første spadestik på Frederiksbro i Hillerød

Igår blev første spadestik taget til en helt ny bydel, Frederiksbro, ved Hillerød. Med udsigt til Bøllemosen og store grønne fællesarealer, bl.a. med en kunstigt anlæg sø med nedsænket udendørs svømmebassin, opføres både højhuse, lavere etagebyggeri og rækkehuse som tilsammen kommer til at skabe en varieret og smuk ny bydel med op imod 1.300 boliger. Den brede vifte af boligtyper sikrer en varieret beboersammensætning i området.

Første spadestik på Afd. 118 hos AAB på Federiksberg - nye familie- og flygtningeboliger

Lige ved siden af Døvekirken på Ågade opføres i den kommende tid 14 nye almene familieboliger på 2-5 værelser, hvoraf nogle er dedikerede til at anvendes til flygtningeboliger. De kommende boliger indrettes på en måde, så fleksibel anvendelse er mulig

Rejsegilde på Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj i Rødekro

Rejsegildet markerede, at ud- og ombygningen af Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj i Aabenraa Kommune på i alt 8.150 m2 er godt på vej. Udgangspunktet for ud- og ombygning af skolen er at skabe en naturlig sammenhængskraft mellem den eksisterende skole og den nye skoleudbygning. Den nye skoleudbygning er udformet i to etager som er indpasset i en skala med de omkringliggende bygninger. For det nye børnehus skabes en daginstitution, der fremstår som en samlet helhed. Et samlet børnehus med en afklaret overordnet struktur, og visuel ro, der skaber plads til forskellighed, udfoldelse og udvikling. 

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder