Grønt lys for nye tagboliger på Frederiksberg

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune har d. 22. juni 2020 vedtaget lokalplanen for opførelsen af 46 familieboliger, der bliver etableret som taglejligheder i Lindevangs Have på Peter Bangs Vej.

Som en smørklat i Danmarks største by, befinder Frederiksberg Kommune sig stort set midt i København med grønne områder, gode skoler, institutioner og alt hvad hjertet kan begære af fritidstilbud, cafeer og shopping. Hvad kommunen til gengæld har manglet, er almene familieboliger, og nu er der netop kommet grønt lys til at opføre 46 af dem. 

Projektet er oprindelig et resultat af en arkitektkonkurrence, hvor AAB bad 5 arkitektfirmaer komme med forslag til udnyttelse af uudnyttede tagarealer i AAB afdeling 11. Her vandt Mangor & Nagel med sit forslag, som udover 46 nye boliger også giver elevatoradgang til alle lejligheder i afdelingen.

Udnyttelse af eksisterende rammer

De nye boliger placeres øverst på den eksisterende bebyggelse i den uudnyttede tagvolumen. Ved at fjerne taget og rejse det nye, skabes rummelige og lyse boliger i to plan. Boligerne forsynes med karnapper mod gården og kviste mod gaden, som sikrer gode rummæssige kvaliteter og optimale dagslysforhold.

Den nye sammensætning af lejlighedstyper giver desuden en større variation og en højere grad af bæredygtig fordeling af lejlighederne. Dertil kommer, at de nye boliger henvender sig til børnefamilier, som kommer til at bidrage med liv til kvarteret, ligesom boligerne giver børnefamilierne mulighed for at blive boende i byen.

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon