GRØNTTORVET – EN HISTORISK LOKATION MED PLADS TIL ALLE

I forrige uge fejrede vi rejsegilde på de kommende seniorboliger på det gamle Grønttorv i Valby.

Området, der historisk set husede grønthandlere og blomsterhandlere, er i gang med at blive transformeret om til en ny, spændende del af København med udviklende arkitektur, en mangfoldighed af beboere, liv og brugere af nye rekreative grønne områder. Stadig en travl bydel med masser af liv, men nu på en ny måde.

Seniorbofællesskab – en ny måde at bo på efter de 60

Seniorfællesskabet på Grønttorvet er skabt i et inspirerende samarbejde mellem Grønttorvets projektudvikler FB Gruppen samt PKA, Realdania og os som arkitekter. Seniorbofællesskaber har vi kendt til i mange år, men her optræder det i en ganske ny fortolkning nemlig i en tæt bymæssig sammenhæng med stor vægt på fællesskabet i alle dele af huset. Og når det kommer til fællesskabet, er det ikke noget, man kan diktere, men noget der er blevet indarbejdet i husets DNA, så beboerne opfordres til interaktion.

Undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at livskvaliteten stiger, når ældre bor sammen med andre ældre. Hermed mindskes ensomheden og der er grobund for nye fællesskaber og delte fritidsinteresser.

”Med seniorbofællesskabet er vi med til at understøtte den mangfoldighed, der er visionen for hele området. Grønttorvet får både familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger med plads til alle typer mennesker, hvor der kan dannes fællesskaber på kryds og tværs”, siger administrerende direktør for FB Gruppen Hans-Bo Hyldig.

Undersøgelserne fra SFI viser desuden, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab, men udfordringen er, at der er mangel på seniorbofællesskaber. I dag er der 7.000 boliger i nuværende seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste. Derfor er vi sikre på, at bofællesskabet på Grønttorvet kommer til at blive yderst populært.

Boligerne er klar for indflytning i foråret 2019, mens udlejningen starter i august/september 2018.

5 byggefelter, 5 historier

Projektudvikleren FB Gruppen A/S, der står for hele forvandlingsprocessen, har som bygherre engageret os til at tegne fem – meget forskellige – byggefelter. Her er der tænkt på alle, unge som seniorer, dem der vil købe og dem der hellere vil leje. Området er både til den unge studerende på SU, der handler i Netto, såvel som til børnefamilien med ønsker om grønne omgivelser og rummelige boliger, til seniorerne, der er trætte af at holde egen have eller er ensomme og har lyst til fællesskabet og til at bo tæt med andre seniorer tæt på Københavns centrum og stadig midt i et bymæssigt tæt område, som Grønttorvet udvikler sig til at blive – en lille by midt i den store.

Diversiteten er i højsædet i hele bydelen og det er fantastisk spændende at være en del af den proces.

Flere nyheder