• Søren Hyllekvist Mangor & Nagel

Mangor & Nagel ansætter ny CFO

Stærk økonomisk profil bliver ansat til at fortsætte Mangor & Nagels positive vækst.

 

Med henblik på at bibeholde og optimere den positive udvikling Mangor & Nagel er inde i, opruster virksomheden nu yderligere gennem ansættelsen af Søren Hyllekvist, som økonomidirektør. Søren, som er uddannet cand. merc. aud., har blandt andet erfaring fra byggebranchen gennem tidligere ansættelser hos TK Development og Pihl & Søn, og netop disse erfaringer ønsker Mangor & Nagel at bruge i virksomhedens fortsætte konsolidering og positive vækst.

Bente Andersen, administrerende direktør, fortæller:
”Vi er inde i en positiv udvikling, men ønsker hele tiden at optimere og fremtidssikre vores forretning. Derfor har vi ansat Søren, som er super skarp indenfor økonomiledelse, men han formår også at sikre et bredt samarbejde henover de forskellige forretningsfunktioner, hvilket er meget vigtigt i en forretning som vores. Vi er en kreativ virksomhed, der har brug for en profil der, udover en god forretningsforståelse, også har lyst til vores inspirerende og samskabende arbejdsform – og det har Søren”.

En tillidsbaseret og værdiskabende ledelsesstil
Søren har arbejdet med ledelse de sidste mange år, senest i medicinalindustrien som CFO for Bioclinica Research Network, hvor han bl.a. var ansvarlig for fastsættelse og gennemførelse af de strategiske mål samt for afvikling og optimering af de operationelle processer og forretningsgange i koncernens europæiske og asiatiske aktiviteter. 

”Mit fokus er på at skabe et visionært og værdiskabende lederskab gennem hele virksomhedens værdikæde og på tværs af organisationen ved konstant at fokusere på økonomifunktionens værdiskabelse til selskabet og dens forretning. ” fortæller Søren og fortsætter: ”en uformel ledelsesstil baseret på tillid og uddelegering, som sikrer den nødvendige involvering og ejerskab, er nok meget kendetegnende for mig. ”  

Fra medicinalindustrien til arkitektverdenen
Byggebranchen og medicinalindustrien er to ret forskellige brancher, men det finansielle håndværk er det samme. Fordelen ved at anskue økonomifunktionen på tværs af brancher er, at man får øje på fagets positive, ledelsesmæssige aspekter. Løsninger, fremfor økonomiske diktater:       
”Økonomisk ledelse og styring er en universal størrelse. Der er naturligvis forskel på hvilken branche man opererer indenfor, men processerne er ofte sammenlignelige. Når det så er sagt, så glæder jeg mig til at træde ind i en mere kreativ og ”krøllet” verden og være med til at bidrage til Mangor & Nagels fortsatte positive udvikling ” slutter Søren.
 

Flere nyheder