• Postbyen matrikel 1690 Carsten Niebuhrs Gade 10 i København

Mangor & Nagel Arkitekter skal realisere sidste del af Postbyen

Med fokus på en imødekommende arkitektur og stor erfaring indenfor det private og almene boligsegment har Mangor & Nagel Arkitekter vundet udbuddet om at udvikle sidste etape af Københavns nye bydel, Postbyen.

Efter en veloverstået udbudsproces med Danica Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling som fælles bygherre er sidste etape af Postbyen nu for alvor skudt i gang. 

Vi er utrolig glade for endelig at kunne fortælle, at det er Mangor & Nagel Arkitekter, der sammen med MOE og Exigo som underrådgivere skal færdigudvikle den nye københavnske bydel på DSBs tidligere grund på Carsten Niebuhrs Gade 10. Her skal der på projektets sydlige område primært opføres boliger til en bred målgruppe med stor hensyntagen til både den sociale og klimamæssige bæredygtighed. 

”Vi er meget glade for at skulle samarbejde med rådgiverteamet Mangor & Nagel og MOE - et kompetent team, der igennem de seneste år har været med til at udvikle mange spændende boligprojekter i København. Vi er overbeviste om, at vi i fællesskab kan udvikle den sidste del af Postbyen, så den kommer til passe ind i helheden og fuldende denne nye spændende, bæredygtige bydel i København,” fortæller Lars Blegvad Danielsen, Projektansvarlig, Danica Ejendomme

En velbalanceret og indbydende bydel

Projektet, der kommer til at afslutte udviklingen af hele Postbyen, får en meget synlig og markant rolle i det københavnske bybillede. Både for Danica Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling er det derfor essentielt, at der her skabes et område, der kan bidrage til en balanceret bydel. 

Hvor der i udviklingen af Postbyen hidtil har været et stort fokus på virksomheder, hoteller og handelsliv, bliver bydelen nu tilført flere boliger og rekreative områder med plads til alle. I den forbindelse skal et sammenhængende udeareal og den bedst mulige udnyttelse af bygningsmassens kantzone sikre, at en ’byens etage’ bliver et gennemgående element for hele projektet, der også har til formål at forbinde Postbyen til sine omgivelser.

”Postbyen har en særlig beliggenhed med en helt unik udsigt mod vest over DSB’s banegrav. I samspil med ’byens etage’ og et åbent bylandskab vil udsynet til den togdrift, der er af stor betydning for bydelens identitet, binde området sammen og gøre den tidligere industrigrund til et spændende og indbydende sted at bo, arbejde og opholde sig i," fortæller Bente Andersen, adm. direktør hos Mangor & Nagel.

Stærke kort på hånden 

Mangor & Nagel har i de senere år haft en fremtrædende rolle med flere prisbelønnede byggerier både i og uden for København. Vores stærke referenceprojekter inden for både byudvikling, boligbyggeri og landskab har medvirket til, at vores hold med MOE og Exigo som underrådgivere vandt udbuddet om at udvikle og realisere det ambitiøse projekt. 

Udover at skabe attraktive boliger for både studerende, familier, singler og seniorer, lægger vi hos Mangor & Nagel Arkitekter mange kræfter i at udfordre den måde både boliger og hele boligområder sædvanligvis tænkes på.

”De mange forskellige former for bæredygtighed, der er en integreret del af visionerne for Postbyen, kan smukt forenes, hvis man tør tænke sammensætningen af boligformer, og måden vi indretter os på, anderledes,” forklarer kreativ chef og partner hos Mangor & Nagel, Claus Smed Søndergård, og uddyber:

”Et større fokus på fællesarealer og for eksempel bofællesskaber på tværs af alder samt private og almene boliger i samme bebyggelse er oplagte muligheder at have for øje, hvis man vil skabe en mangfoldig og social bæredygtig bydel.” 

 

Fakta:

Projekt: Postbyen, Matrikel 1690, Carsten Niebuhrs Gade 10, København  
Segment: Byplan / almene- og private boliger / erhverv / landskab
Type: Nybyggeri
Areal: 25.000 kvm (+3.500 kvm kælderareal) 
År: 2024-2027 (forventet)
Bygherre: Danica Ejendomme & DSB Ejendomsudvikling
Totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Landskabsarkitekt: PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Underrådgivere: MOE (ingeniør-og bæredygtighedsrådgiver), Exigo