Mangor & Nagel bag udviklingen af ny bæredygtig bydel i Køge

Fem boligkarréer. Fem temaer. Etape 4 på byudviklingsprojektet Køge Kyst er skudt i gang med Enemærke & Petersen som totalentreprenør.

Området bliver arena for banebrydende visioner - en ny måde at tegne og planlægge boliger til helt specifikke målgrupper med fokus på fællesskab og nye måder at bo på. Tre ud af fem karréer er tegnet af Mangor & Nagel Arkitekter. De to øvrige karréer er tegnet af tegnestuen Vandkunsten. 

Bygherren er PensionDanmark, der sammen med udviklingsselskabet Køge Kyst har udarbejdet en stærk bæredygtig by- og boligvision for det nye byområde Køge Kyst. Der opføres i etape fire 45.000 m² byggeri med landskab og grønne ”almindinger”, som har en helt unik placering ud til Søndre Strand med hav og strandeng som nærmeste nabo. 

Adm. direktør hos Mangor & Nagel, Bente Andersen siger:
”Der har i projektet været en helt særlig fællesskabsfølelse fra første dag – både internt i rådgiverteamet og med bygherre og totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S. Det inspirerende samarbejde vi har haft hele vejen igennem på tværs af roller og snitflader har været med til at skabe en innovativ tankegang og et tårnhøjt kvalitetsniveau for hele området. Projektet i Køge repræsenterer for os en helt ny måde at bo og leve på. Her kan man på ét og samme sted få glæde af byens mange tilbud, fællesskaber og god infrastruktur, samtidig med at man er helt tæt på naturen, roen og de rekreative kvaliteter. Dette repræsenterer for os et rigtigt godt bud på hvordan fremtidens bæredygtige by kan udvikles."

Kreativ chef hos Mangor & Nagel Claus Smed Søndergaard supplerer:
”I Mangor & Nagels forslag til de tre karréer er det nuancerne i materialer, lys og rumligheder, der tæller.  Det særlige ved den enkelte bygnings placering har vi tilstræbt eksponeret og fortolket maksimalt – tillige, naturligvis, med de program- og indholdsmæssige forskelligheder karréerne imellem. Summen af disse tematikker har været vores designparametre til at skabe diversiteten i en på samme tid homogen by. Resultatet skulle gerne blive en stærk lokalt forankret bydel, med stor variation i oplevelser, nuancer i arkitektur og byrum samt rigtigt gode bo-kvaliteter”

De fem byggefelter i Etape 4 bliver DGNB certificeret i kategorien guld. Bæredygtighed er tænkt bredt ind i alle aspekter af projektet – fra biodiversitet og cirkulær økonomi til opfyldelse af udvalgte FN verdensmål.

Byggeriet forventes igangsat i 2021 med forventet indflytning 2024-2026.

 

Byggefelt SH4-1

Den mest klassiske karré, både i skalaen, gårdrummet og i indholdet med primært familieboliger. Lidt aflang amorf, formet af gadernes retning og med det åbne udadvendt, offentlige program i stueetagen og privatheden i familieboligerne i etagerne.
Mangor & Nagel & Tegnestuen Lokal

Byggefelt SH4-3

Den midterste mere geometrisk regulære karré, tættere – også i gårdrummet – programmet er bofællesskabet – de små enheder, fleksibiliteten og fællesskabsrummene helt ned i stue-, gade- og landskabsplanet. Stueetage er åben for fællesskabet - det vil sige gårdrummet er inviterende, man må gerne gå igennem.
Mangor & Nagel

Byggefelt SH4-5

Den yderste, frie og derfor unikke og næsten solitære placering – i virkeligheden midt på stranden med hav og strandeng hele vejen rundt – her eksponeres udsigten, friheden og eksklusiviteten.
SH4-5 er den mest ekspressive - fyrtårnet for enden.
Mangor & Nagel
 

Claus Smed Søndergaard

Kreativ chef, partner & teamleder
Arkitekt
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon