• Stationsgården i Ballerup - Mangor & Nagel bliver totalrådgiver på to omfattende projekter for KAB

Mangor & Nagel bliver totalrådgiver på to omfattende projekter for KAB

Sammen med SINUZ Rådgivende Ingeniørfirma har vi vundet helhedsplanen for renovering og ombygning af i alt 128 boliger i Stationsgården i Ballerup samt etablering af taglejligheder. I Frederiksholm karré 3 på Sydhavnen renoverer vi 185 lejemål.

 

Renovering, ombygning og nyopførte tagboliger i Stationsgården 

Ballerup Ejendomsselskabs afdeling Stationsgården er opført i perioden 1951-56 som et tidstypisk rødt murstensbyggeri og består af ni delvist sammenhængende blokke med i alt 128 boliger. I forbindelse med renoveringen af afdelingen sammenlægges flere boliger, og antallet reduceres herved til 116, hvoraf 30 bliver tilgængelighedsboliger.

Opgaven indeholder desuden opførelse af 25 nye tagboliger, der skal etableres i en eksisterende tagetage, der i dag indeholder depotrum. Hertil opføres 5 elevatortårne på gårdfacaden, der vil give adgang til både tagboliger og tilgængelighedsboliger. 

Med mange års erfaring med helhedsplaner og etablering af tagboliger for almene boligselskaber er Mangor & Nagel valgt som totalrådgiver på projektet med SINUZ Rådgivende Ingeniørfirma som underrådgiver. 

Via vores arbejde med både nybyg, renovering, fortætning og bedre rumudnyttelse arbejder Mangor & Nagel målrettet for at opretholde og fremtidssikre den danske velfærdsarkitektur.  Bl.a. skaber vi lige nu flere almene boliger i Lindevangshave på Frederiksberg ved ligeledes at etablere nye tagboliger i ejendommen. 

Vinduesudskiftning i bevaringsværdigt byggeri på Sydhavnen

I samme konstellation med Mangor & Nagel som totalrådgiver og SINUZ Rådgivende Ingeniørfirma som underrådgiver er vi desuden valgt til at udføre vinduesudskiftningen på AKB Københavns afdeling Frederiksholm, karré 3, der ligesom Stationsgården administreres af KAB. 

Frederiksholm, karré 3 består af 185 lejemål og er beliggende i Sydhavnen tæt på bydelens grønne områder. Bebyggelsen, der er opført i 1914 med murede facader og saddeltag belagt med tegl, er erklæret bevaringsværdig.

Vi ser frem til at gennemføre forbedringerne i både Stationsgården og Frederiksholm, karré 3 med stor hensyntagen og respekt for både bygninger og beboere.   
 

 

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder