Mangor & Nagel – en del af AART tegner nye almene boliger ved Stenlængegård i Næstved

PAB har efter udbud erhvervet sig to storparceller af Næstved Kommune, hvor der skal opføres almene boliger. Mangor & Nagel har udviklet og skitseret tilbuddet, der ligger til grund for købet.

 

Indenfor de kommende år skal der udvikles en ny bydel ved Stenlængegård i Næstved Kommune. Med visionen om at skabe et alment boligområde med et stærkt naboskab samt fokus på bæredygtighed har Mangor & Nagel – en del af AART på vegne af Postfunktionærernes Andels-boligforening (PAB) og sammen med deres administrationsselskab FA09 i den forbindelse budt ind på og vundet to storparceller udbudt som projektejendomme. 

57 almene og bæredygtige familieboliger

På de to store grunde skal der opføres 57 almene familieboliger med variation i størrelsen. Der er tale om både lejligheder og rækkehuse, der ifølge planerne skal opføres som klynger med hyggelige og grønne gårdrum. Mellem klyngerne skal der være indbydende torve og pladser, hvor beboerne kan mødes på tværs af området, og der fx kan anlægges fælleshus, legepladser og grønne områder med borde og bænke. 

”Ambitionen er at skabe et bæredygtigt attraktivt boligområde med æstetisk høj kvalitet, og her tænker vi bæredygtighed på flere parametre: Social bæredygtighed, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed,” siger Jakob Andersen, administrerende direktør hos Mangor & Nagel – en del af AART og uddyber: 

”Den sociale bæredygtighed handler om at sikre inklusion og boligtilbud til alle og skabe trygge omgivelser. Den miljømæssige bæredygtighed kommer fx til udtryk i ressourceforbrug ved brugen, fremstillingen og bortskaffelse af materialer, mens den økonomiske bæredygtighed skal ses på lang sigt og ud fra et helhedsperspektiv.” 

Det er endnu for tidligt at sige præcist, hvornår byggeriet kan gå i gang, men med grundende på plads, kan PAB og FA09 påbegynder næste etaper af processen.

Hos Mangor & Nagel – en del af AART ser vi frem til at skulle videreudvikle projektet i et fortsat godt samarbejde med FA09 og PAB. 
 

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Flere nyheder