Mangor & Nagel er som de første arkitekter i Danmark blevet certificeret til at bruge nyt, stærkt AI-software i bygge- og byudviklingsprojekter

Kunstig intelligens i byplanlægning har for alvor taget det første skridt ind på den danske arkitekturscene. Mangor & Nagel har som de første arkitekter i Danmark opnået certificering til brug af Spacemakers AI’s teknologi inden for byggeri og byudvikling

”Vi beskæftiger os hos Mangor & Nagel i stigende grad med udvikling af nye byer, byrum og bydele. Derfor er vi meget glade for, at vi som de første arkitekter i Danmark med en Spacemaker-certificering er på forkant med den teknologiske udvikling i forhold til at kunne benytte os af AI-teknologi indenfor byggeri og bydesign,” fortæller Søren Arildskov, der er arkitekt og udviklingschef hos Mangor & Nagel Arkitekter.

Real-time vurdering af alle parametre

”Den nye software giver os mulighed for at vurdere parametre som arealudnyttelse, dagslysforhold, friarealer, støj og vind helt fra starten af projektet og tilpasse det dynamisk, mens vi skitserer. Det gør det både nemmere for os at udforske komplekse problemstillinger og mere overskueligt for bygherrer og myndigheder at tage velunderbyggede beslutninger,” forklarer Ida Kleve, der er arkitekt hos Mangor & Nagel og én af de netop certificerede arkitekter.

Spacemaker er et internationalt Tech-firma med rødder i Norge. Samarbejdet med Mangor & Nagel markerer firmaets langsigtede etablering i Danmark.

Med det nye AI-designværktøj, kan Mangor & Nagel på kort tid teste et stort antal arkitektoniske idéer og koncepter på det enkelte sted, og på den baggrund udarbejde forslag til, hvordan man kommer omkring et projekts udfordringer og bedst muligt forløser stedets potentialer. For bygherren giver det mulighed for at vurdere en grund eller et helt byområdes potentialer meget tidligt og med en langt større grundighed og overblik, end hvad der tidligere har været muligt.

Søren Arildskov fortsætter: ”Derfor ser vi den nye teknologi som en decideret gamechanger - for Mangor & Nagel Arkitekter og for udviklingen af nye byggerier og bydele generelt. Vi synes, det er meget vigtigt, at det er arkitekterne der sætter sig i spidsen for denne udvikling, da vi med vores uddannelsesmæssige baggrund er i stand til at vurdere helheden i et komplekst projekt og derfor er med til at sikre, at de beslutninger, der træffes, understøtter livskvalitet, bæredygtighed og en stærk arkitektonisk vision.” 

Søren Arildskov

Udviklingschef
Arkitekt
Telefon