MANGOR & NAGEL SKABER NYT OG FÆLLESSKABSORIENTERET LANDSBYKVARTER

Det bliver med naboskabet og kontakten til naturen i højsædet, når Mangor & Nagel Arkitekter i samarbejde med Jacobsen Gruppen skal udforme og realisere visionerne for Ågerup Have - et nyt, attraktivt og fællesskabsorienteret landsbykvarter.

 At det også skal være attraktivt at bo udenfor de store byer - uanset alder og livssituation – er noget, der ligger Mangor & Nagel Arkitekter særligt på sinde. Derfor er vi også utroligt glade for at have vundet konkurrencen om at skabe det nye landsbykvarter Ågerup Have i Roskilde Kommune. Her vil vi realisere vores vision om et moderne, men stedsforankret landsbyområde og boligkvarter i tæt kontakt og forenelighed med naturen. Og det med et særligt fokus på det gode og inspirerende nabo- og fællesskab – som altid med udgangspunkt i en gedigen og lødig arkitektur.  

Fokus på fællesskab

For både Mangor & Nagel og Jacobsen Gruppen er det essentielt, at Ågerup Have bliver et levende, inspirerende og trygt sted at bo for folk i alle livets forskellige faser. Derfor er fleksibilitet, naboskab og fællesskab nogle af projektets nøgleord.

For at skabe de bedst tænkelige rammer vil Ågerup Haves planløsning bestå af fleksible, robuste boliger i smukke og bæredygtige materialer. Det samlede områdedesign vil desuden bestå af både fælles nyttehaver og væksthuse samt værksteder og indendørs fællesarealer. I Fælleshuset kan Ågerup Haves beboere både have gæster boende i de to gæsteboliger og udfolde sig kreativt i værkstedet og i det store multirum, hvor der også vil være god plads til fester og andre sociale sammenkomster.

I tæt kontakt med naturen

Fællesskabet kan dog ikke gøre det alene. Adgangen til den vilde natur er endnu en ting, der i stigende grad trænger sig på i forhold til følelsen af lykke og velvære. Derfor er en nær kontakt til naturen et vigtigt element i realiseringen af et attraktivt boligkvarter. I Ågerup Have vil Mangor & Nagel eksempelvis etablere vildtvoksende grønne kiler med frugttræer mellem husene, der lader både mennesker, planter og insekter bevæge sig frit i det nybyggede kvarter. 
Samtidig integreres områdets organisk udviklede landskab i den overordnede planløsning, hvor de allerede eksisterende stier både vil markere kvarterets ydre grænser og lede beboere og besøgende ind i boligområdets åbne, centrale fællesareal og frodige, grønne hjerte. Således bliver områdets natur og allerede rumlige og landskabelige kvaliteter bragt i spil for på lige fod med de nyopførte boliger og fællesrum at udgøre det samlede projekt.   

Landsbykvarteret Ågerup Have understøtter således Mangor & Nagel Arkitekters grundlæggende filosofi, om at arkitektur skal tilpasses både landskab, byrum og livskvalitet. 

Et produkt af inspirerende samskabelse

Både udformningen og realiseringen af Ågerup Have foregår i tæt samarbejde med projektets bygherre, Jacobsen Gruppen, der bl.a. udvikler og driver en række erhvervsrettede domicilbyggerier, ungdomslejligheder, énfamilieshuse og rækkehuse. 

Som bygherre er det Jacobsen Gruppens filosofi, at nybyggeri i mindre enklaver skal løftes til et helt nyt niveau, hvor samhørighed med naturen og det nære familie-/naboliv bliver en naturlig del af hverdagen. For at understøtte Ågerup Haves opstart og skabe et godt fundament for et harmonisk og godt samarbejder beboerne imellem, donerer Jacobsen Gruppen 50.000 kr. til den beboerforening, der skal stå for den daglige drift og administration af det samlede område og store fælleshus. 

Med en af Mangor & Nagels tegnestuer solidt placeret i Roskilde er vi desuden allerede lokalt forankret i området omkring Ågerup. Da vi både beskæftiger os med planlægning, byudvikling, landskab og byggeri, har Mangor & Nagel Arkitekter et særligt godt fundament for at udforme Ågerup Have som et samlet projekt, der indeholder alle de elementer, der skal til, for at skabe det både bæredygtige, levende, inspirerende og fælleskabsorienterede boligområde, der hører et moderne og attraktivt landsbykvarter til. 

Fakta: 

Segment: Boliger og landskab 
Bygherre: Jacobsen Gruppen A/S
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Areal: Grund: 7.545 m², Boliger: 1724 m², Fælleshus: 175 m²
Beliggenhed: Ågerup, Roskilde Kommune
Årstal: 2021

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon