Mangor & Nagel udfører 2. etape på storstilet projekt ved Hillerød

Vi er gået videre til 2. etape på Frederiksbro lige udenfor Hillerød. Vi vandt konkurrencen på 1. etape tilbage i 2017, og er super glade for at fortsætte på dette spændende projekt. 

 

Frederiksbro er et ambitiøst og attraktivt byudviklingsprojekt, som vi har tegnet for M. Goldschmidt Holding A/S.

Frederiksbro opføres i de kommende år og bidrager med op til 1.300 attraktive boliger omkring en grøn oase til unge, børnefamilier og seniorer.

Grønne takter og tydelige punkthuse
Selve området ligger sydvest for centrum og bliver en lille bydel i sig selv. 6 forskellige og spændende punkthuse vil være med til at definere bydelen, mens en grøn kile vil sno sig op igennem de varierede bygninger i forskellige højder, som åbner sig mod det enestående rekreative forløb. De grønne områder udgør godt halvdelen af bydelens område. 

Bøllemosens natur føres videre ind i bydelen gennem en bred grøn kile med græs, træer og en 250 meter lang sø til blandt andet kajakroning, legepladser, tennisbaner, basketball bane og petanque, ligesom der opføres smukke orangerier med fællesfaciliteter. En sti og cykelrute forbinder byen og Bøllemosen med Frederiksbro.

Et område med plads til alle
Lejlighederne i Frederiksbro bliver alle veldisponerede og gennemlyste. Den brede vifte af boligtyper sikrer en varieret beboersammensætning i området og henvender sig både til de unge, børnefamilierne og seniorerne.

Små cafeer og butikker i den grønne kile (på Frederiksbro Torv) bidrager til at området bliver et nyt åndehul i Hillerød med trygge byrum, spændende pladser og mulighed for vandaktiviteter.