Mangor & Nagel vinder Osted Skole og Børnehus

For Lejre Kommune skal Mangor & Nagel Arkitekter i samarbejde med ELINDCO, Norconsult og Rambøll renovere, tegne og opføre Osteds nye samlingspunkt, der kommer til at bestå af både nyopførte og gennemrenoverede bygninger.

Et nyt samlingssted for hele byen

Sammen med et fantastisk hold af samarbejdspartnere har Mangor & Nagel vundet konkurrencen om Lejre Kommunes spændende nye projekt, Osted Skole og Børnehus. Her glæder vi os til at skabe bedre sammenhæng mellem skole og byrum i et samlet fællesskab for Osteds borgere via både respektfuld renovering, arkitektonisk gentænkning og moderne faciliteter for læring, kultur- og idrætsliv. 

”Når bygningerne står færdige, har borgerne i Osted fået et helt nyt samlingspunkt, der kommer til at knytte byen bedre sammen. Det nye børnehus giver både plads til de flere børn, der flytter til Osted i de kommende år og bliver samtidig nye, gode rammer for byens små børn. Skolen kommer med renoveringen og bl.a. de nye science-lokaler også til at få rigtig gode rammer. Når jeg ser planerne, er det lige før, jeg ville ønske, at jeg kunne få lov at gå i skole igen,” siger borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune.

Nyt kultur- & science-hus binder nyt og gammelt sammen 

Osted Skole og Børnehus’ nyetablerede bygninger er formet ud fra enkle, men effektive arkitektoniske greb. Med det nye kultur- og science-hus’ krydsende form og centrale placering bindes de forskellige områder og bygninger sammen samtidig med, at der skabes aktivitet i såvel dag- som aftentimer. De nye bygninger er åbne og tilgængelige fra alle sider, de forener det rationelle og det poetiske, mens de unikke kvaliteter ved skolens beliggenhed fremhæves. Dette skaber til sammen rammerne for et levende og dynamisk samlingssted for hele byen.

”Inden for skolearkitektur og læringsmiljøer har Mangor & Nagel Arkitekter rig erfaring at trække på. I Osted Skole og Børnehus fremhæver og forstærker vi stedets iboende kvaliteter, mens vi skaber nye muligheder for, at byens indbyggere via borgernære kultur- og foreningstilbud kan mødes på tværs af generationer, etnicitet og interesser. Det hele er arkitektonisk tænkt sammen med den nuværende skole, og de nye bygninger lægger sig derfor ned iblandt den eksisterende bebyggelse og forholder sig til stedets landskab, skalaforhold og arkitektur”, fortæller Bente Andersen, adm. direktør for Mangor & Nagel. 

DGNB-certificeret byggeri for fremtidens grønne generationer

Den nye bygningsmasse skal DGNB-certificeres til guld, og der er derfor et særligt fokus på, at både byggeproces og materialer er bæredygtige. Bl.a. via genanvendes af de bygningsdele, der rives ned i skolens eksisterende bygninger. 

Rambøll leder bæredygtighedsarbejdet frem mod DGNB-certificeringen. Samtidig er ELINDCO, der er entreprenør på projektet og har en del DGNB-certificerede byggerier blandt referencerne, med til at sikre, at selve byggeprocessen gennemføres så bæredygtigt som muligt.

Projektering og etapevis udførelse startede i maj 2021, mens hele projektet forventes afsluttet i maj 2023.

 

FAKTA 
Segment: Læring, Kultur
Type: Nybyggeri, Renovering
Bygherre: Lejre Kommune
Bygherrerådgiver: Rum A/S
Entreprenør: ELINDCO A/S 
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel A/S, PLAN+LANDKSAB
Rådgivende ingeniør: Norconsult A/S
Bæredygtighedsledelse/DGNB-auditor: Rambøll

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder