Mangor & Nagel vinder stor opgave på DTU

Stærkt team skal transformere auditoriebygning på DTU til læringsmiljø i verdensklasse.

Det bliver et stærkt projektteam med Mangor & Nagel, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Enemærke & Petersen, med Bravida som underentreprenør, som sammen skal totalrenovere en af DTU’s store auditoriebygninger på Lyngby Campus. Som totalrådgiver har Mangor & Nagel desuden tilknyttet NERD Arkitekter, RH Arkitekter og Exigo som specialkonsulenter.

DTU har netop skrevet kontrakt med teamet, som får til opgave at transformere en af Koppels specialbygninger, bygning 208, til et levende læringshus for DTU’s studerende. Projektet har været udbudt som integreret byggeri med konkurrencepræget dialog, hvor tre teams var prækvalificerede til opgaven. Byggeriet DGNB certificeres til GULD.

Højt niveau for bæredygtighed og digitalisering

Projektteamet skal arbejde med pejlemærkerne; fremtidens læringsmiljø, bæredygtighed og digitalisering, og skal blandt andet vitalisere de mange uudnyttede fællesarealer og skabe inviterende og inkluderende studiemiljøer med mere dagslys samt opdatererede undervisningsfaciliteter. Alt sammen med respekt for bygningens oprindelige og høje arkitektoniske kvalitet skabt af Eva og Nils Koppel ud fra en funktionalistisk tankegang.

Teamet skal i et integreret partnerskab udvikle bygningen så den kommer til at sætte standarden for fremtidens moderne læringsmiljøer. Opgaven kræver et tæt samarbejde på tværs med et højt digitaliseringsniveau, så man sikrer bygbarhed, kvalitet og en optimeret byggeproces. ”Vi glæder os meget til et spændende samarbejde med teamet på et renoveringsprojekt, hvor barren er sat ekstra højt ift. bæredygtighed og digitalisering”, siger projektleder på DTU Lars Robert Kruse.

Læringsmiljø i verdensklasse

Den overordnede vision for renoveringen af bygning 208 er at skabe et opdateret læringsmiljø i verdensklasse. Et læringshus der danner rammen for – og lever op til DTU’s strategi om at kunne tilbyde ‘Europas bedste ingeniøruddannelser, gennem hele livet’, fortæller projektleder Lars Robert Kruse. De høje ambitioner bliver hilst velkommen hos totalrådgiver Mangor & Nagel arkitekter.

”Vi er meget stolte af, at vi er valgt som totalrådgiver på projektet og vi glæder os over muligheden for at skabe bæredygtige læringsmiljøer, der understøtter DTU’s ambitiøse strategi. Vi har sammensat vores team meget nøje og har alle et helt personligt forhold til DTU. Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi i et integreret samarbejde være med til at udvikle DTU og skabe bæredygtige rammer med fokus på værdiforøgelse af bygningen - både æstetisk, økonomisk, miljømæssigt og i den fremtidige drift”, siger Bente Andersen, CEO hos Mangor & Nagel arkitekter.

Bæredygtighed er også en essentiel designdriver hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, som ser frem til at videreudvikle en af de originale Koppelbygninger.

”Vi har i en årrække arbejdet målrettet med at integrere bæredygtighed i vores projektering, så det bliver en reel designdriver i vores tekniske valg. Det høje ambitionsniveau på denne opgave giver en unik mulighed for at sætte bæredygtighed i centrum for renoveringen.” siger Andreas Castberg, CCO hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Hos hovedentreprenør Enemærke & Petersen, som har arbejdet sammen med Mangor & Nagel i integreret partnerskab på en række projekter, er der også begejstring for renoveringsprojektet.

”For os er DTU bygning 208 et af de mest spændende byggeprojekter lige nu – det bliver et digitalt og bæredygtigt foregangsprojekt, som har potentiale til at udvikle den måde, vi bygger fremover. Derudover får vi mulighed for et helt tæt samarbejde med bygherrer og rådgiver fra de tidlige faser – det vil have stor betydning for kvaliteten af projektet og for at få det optimale ud af de stærke fagligheder, som er samlet på projektet,” fortæller Mike Lasse Ransby, BIM-manager fra Enemærke & Petersen.

Om Bygning 208

Den 7.000 kvadratmeter store bygning 208 er en af DTU’s specialbygninger, og indeholder primært auditorier og holdlokaler til undervisning. Bygningen er en af de sidste ud af de i alt syv specialbygninger på DTU Lyngby Campus, der står over for en gennemgribende renovering. I dag står den stort set som da den blev opført i 1967. Bygningen er placeret i 2. kvadrant ved et af campus´ store torve, Kemitorvet, som kommer til at indgår som en aktiv del af studentermiljøet omkring bygningen.

Fakta: 

Totalrådgiver: Mangor & Nagel
Underrådgiver: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen
Underentreprenør: Bravida
Specialkonsulenter: NERD, RH Arkitekter og Exigo.
Det forventes, at byggeriet går i gang i ultimo 2021.

Flere nyheder