Mangor & Nagels byudviklingsprojekt ved Køge Kyst er i fuld gang

Nye boligtyper og fællesskabstilbud skal trække indbyggere til Køge Kyst, hvor Mangor & Nagel - en del af AART i delområdet Søndre Kyst arbejder med koncepter som ’Byens Etage’ og nye boligformer, der kan imødekomme forskellige samfundstendenser.

 

En mangfoldighed af boliger skyder i disse år op mellem Køges gamle bymidte og vandet, hvor Arealudviklingsselskabet Køge Kyst, der er ejet af Køge Kommune og Realdania, har initieret transformationen fra gammelt industriområde til nyt boligområde, som nu for alvor tager form. 

Tættest på vandet ligger fem karrébebyggelser, der udvikles af PensionDanmark i samarbejde med Mangor & Nagel – en del af AART, Tegnestuen Vandkunsten, Tegnestuen Lokal, Ingeniør Oluf Jørgensen og Enemærke og Petersen, der er totalentreprenør.

Her er visionen, at man gennem nye boligformer og en ambitiøs strategi for byliv og fællesskaber skal tiltrække flere tilflyttere – særligt børnefamilier - til området. Derudover skal det nye kvarter bidrage til en bredere sammensætning af beboere i området, end det er tilfældet i dag. 

Mangor & Nagel – en del af AART har tegnet tre af de fem bebyggelser i samarbejde med Tegnestuen Lokal. De tre karreer er aktuelt i gang med at blive opført, mens udgravningen til de to andre er i gang.

Nye koncepter bringes i spil 

Bykvarteret Køge Kyst er et ambitiøst byudviklingsprojekt, som kan give inspiration til andre danske byer i udvikling – ikke mindst de kystbyer der, ligesom Køge, bevæger sig fra at være industriby til en mere moderne by, hvor man ønsker at tiltrække nye borgere ved at tilbyde byliv, mangfoldighed og attraktive boliger. 

”Den overordnede vision for projektet har været at fremme bolig- og bylivet ved at skabe et byfællesskab. Ved at arbejde med den samme, meget visionære, bygherre og investor på alle fem karréer, har vi haft en enestående mulighed for at indfri visionerne med en samlet, langsigtet plan for delområdet, der med forskellige virkemidler imødekommer både de sociale, miljømæssige og økonomiske ønsker om værdiskabelse og konkrete effekter,” fortæller Claus Smed Søndergaard, som er kreativ chef og partner i Mangor & Nagel – en del af AART. Han uddyber:

Fællesskabet på tværs af kvarteret bliver motoren til at skabe et attraktivt byliv, der samtidig understøtter byens kommercielle levedygtighed. I stedet for, at hver af de fem karréer har sit eget lille fællesrum, skaber vi ’Byens Etage’ på tværs af kvarteret med en række forskellige faciliteter, der samlet set giver beboerne en bred pallette af hverdagskvaliteter. Derudover har man med forskellige nye boligtyper taget stilling til, hvem man gerne vil tiltrække til området i stedet for, hvilken boligtype der sælger bedst.”

’Byens Etage’ skal bl.a. rumme værksteder, gæsteboliger, et By- og Børnekontor, et bevægelseshus, fællesrum samt en restaurant mod vandet. For at bidrage til mangfoldigheden i Søndre Kyst udvikles hele ni forskellige bolighovedtyper, som imødekommer nye samfundstendenser, og som gør det muligt for mennesker i forskellige aldre og familiekonstellationer at leve sammen - fx udvikles forskellige bofællesskaber, mens andre indrettes som deleboliger for fx skilsmissefamilier eller sammenbragte familier. Derudover etableres ”arbejdsboliger”, hvor private boliger kombineres med mindre erhvervslejemål med plads til en praksis eller en mindre butik for fx iværksættere.

Hele området skal bindes sammen af et byrumsprojekt, der skaber forbindelser imellem boligopgangene og fællesfunktionerne. 

Vi er stolte over den mangfoldighed af boligtyper, som de kommende beboere kan vælge imellem i de tre ejer- og to lejekarréer. Søndre Kyst er et unikt projekt, hvor man fra fem karréer har en skøn udsigt over Køge Bugt, som kan nydes fra store altaner. Begrønning i bykvarterets gårde og passager, hvor vi genanvender fliser fra Køge gågade, vil ændre den tidligere industrigrund til at give et positivt bidrag til naturen,” siger Christian E. Olsson, som er projektudviklingsdirektør hos PensionDanmark, der er investor og projektudvikler på Søndre Kyst, og som har investeret ca. 2. mia. i projektet.

Søndre Kyst forventes at stå færdig i 2026. Læs mere om Søndre Kyst HER
 

Claus Smed Søndergaard

Kreativ chef, partner & teamleder
Arkitekt
Telefon