TO MARKANTE KONKURRENCER I ROSKILDE VUNDET

Vi har vundet to store opgaver Roskilde idræts- og Bevægelsescenter og Roskildehjemmet. Onsdag den 2. november kunne Roskilde Kommune løfte sløret for, at Mangor & Nagels forslag, RiBén, er vinder af arkitektkonkurrencen om et nyt ca. 4.500 m² stort idræt

RiBén – ekstra kvadratmeter til ophold og udfoldelse

Roskilde idræts- og Bevægelsescenter, RiBén, er længe ventet blandt de mange idrætsforeninger, som med stort engagement har været involveret i processen. Det nye center får bl.a. en spring- og trampolinhal, bordtennishal samt rytme- og bevægelsessale. Det er funktioner, der kræver meget plads og dermed et stort byggeri, men RiBén er delt op i fire sammenhængende bygninger i en mindre skala. RiBén bliver bl.a. i røde tegl, der er refererer til de røde murstensbygninger på det gamle kaserneområde, Kildegården. Derudover får RiBén en grå facadebeklædning, der er i harmoni med de røde tegl og grønne vinplanter bliver en levende udsmykning på en af facaderne. RiBén har en væsentlig større kapacitet end der var ønsket i konkurrenceprogrammet, og det giver mulighed for at have dobbelt så mange hold fx i aftentimerne, hvor der er spidsbelastning. Desuden er der skabt plads til attraktive opholdsarealer, som kan bruges af både de aktive og tilskuere.

Roskildehjemmet – botilbud til udsatte voksne

I september vandt Mangor & Nagel renovering og nybygning af bostedet Roskildehjemmet for Region Sjælland. Opgaven består dels af at renovere eksisterende byggeri og opføre to nye bygninger, så der samlet set bliver 50 nye værelser. Roskildehjemmet er et botilbud til voksne, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig eller grundet særlige vanskeligheder mangler botilbud eller støtte og omsorg. Forslaget er et nænsomt arkitektonisk indgreb, der samlet set giver bygningerne et arkitektonisk løft og samtidig bevarer den harmoni, der er imellem bygningerne og landskabet.

 

  •  RiBén er udarbejdet i samarbejde Dansk Halentreprise.
  •  Roskildehjemmet er udarbejdet i samarbejde med SB Entreprise A/S
  •  Begge sager udføres i totalentreprise og det gode samarbejde mellem arkitektrådgiver og entreprenører fremgår tydeligt i vinderprojekterne.

 

Lars Rath

Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder