M&N+MILJØ i Radioavisen på P4

Thomas Hougaard, der leder Mangor & Nagels miljøafdeling, har efter fund af farlige stoffer i forbindelse med nedrivningen af Storstrømsbroen delt sin ekspertviden med DR.

 

Det har vist sig, at rustbeskyttelsen på Storstrømsbroen indeholder klorparaffiner. Fundet, der er kommet som en overraskelse for Vejdirektoratet, betyder, at stålet fra nedrivningen skal renses, før det kan genanvendes. Regningen for at rense stålet forventes at blive et lille tocifret millionbeløb.

Klorparaffiner erstattede i slutningen af tresserne PCB og blev brugt frem til årtusindeskiftet - bl.a. som brandhæmmer og blødgører og til at forbedre klæbeevnen i fuger og maling, vinduesbånd, plastik, elektrisk isolering og lim.

Stoffet er er farligt for mennesker og miljø, da det påvirker hormonsystemerne og via dyreforsøg er bekræftet kræftfremkaldende.

Onsdag morgen har Radioavisen på P4 Sjælland interviewet Thomas Hougaard om det problematiske fund, som man også kan læse mere om på DR.DK 

Thomas Hougaard er specialist i forurenet jord, grundvand og farlige stoffer i byggeriet. Han leder Mangor & Nagels miljøafdeling, M&N+Miljø, der har til hovedopgave at integrere miljøanalyser og miljørådgivning i arkitekternes tætte bygherresamarbejde. Et arbejde der bl.a. indebærer miljø- og risikostyring, miljøkortlægninger, sikring af indeklima, afklaring jordforurening samt rådgivning om arbejdsmiljø i byggeprocessen. 

Mangor & Nagel tilbyder at undersøge bygninger for klorparaffiner før renoveringer og nedrivninger, så bygherrer ikke står med en uventet ekstraregning midt i et projekt.

Læs mere om M&N+Miljøs ydelser inden for miljørelateret risk management her  
 

Thomas Hougaard

Cand. Scient. et Scient. i miljøbiologi og geografi
Telefon