Ny miljøafdeling i Mangor & Nagel vil spare bygherrer for uforudsete udgifter

Mangor & Nagel vil spare bygherrer for store uforudsete udgifter i en tid, hvor kontrollerede byggeomkostninger er vigtigere end nogensinde.

Miljørelateret risk management skal ikke være et Ad on til byggeprojektet men integreres i arkitektens samarbejde med bygherre. Mangor & Nagel vil med etableringen af en ny miljøafdeling integrere miljøanalyser og miljørådgivning i arkitektfirmaets tætte bygherresamarbejde. Dermed får bygherrerne adgang til hard core miljørelateret risk management gennem hele projektet i et holistisk arkitektsamarbejde - fra køb af byggegrund til projektudvikling ¬og under bygningens opførelse. 

Som forklaring på hvorfor Mangor & Nagel nu både tilbyder teknisk due diligence og miljø due diligence i bygherresamarbejdet, forklarer vores CEO, Bente Andersen:

”Mangor & Nagel er kendt for inspirerende samskabelse på tværs af kompetencer og bygherre/arkitekt imellem. Det er derfor helt naturligt for os at inkludere både teknisk- og miljø due diligence, tekniske forundersøgelser som jord- og grundvandsforureninger samt miljørådgivning gennem byggeprocessen i vores bygherresamarbejde. Det giver bygherre klare taktiske fordele, fordi miljørådgivningen og cost benefitanalyser samles ét sted. Vi glæder os til at spare vores bygherrer for store summer i uforudsete miljøudgifter”.

Den billigste forsikring 

Som leder af vores miljøafdeling har Mangor & Nagel valgt Thomas Hougaard, der tidligere har hjulpet en lang række kommuner, boligselskaber, ingeniører og større entreprenørvirksomheder. Hans hovedopgave bliver at integrere miljø- og risikostyring, miljøkortlægninger, sikring af indeklima, afklare jordforurening og rådgive om arbejdsmiljø i byggeprocessen. 

”Gode forundersøgelser af miljøet er den billigste forsikring, en bygherre kan tegne mod uforudsete miljørelaterede udgifter. Når man kender miljøet fra starten af, er det ofte muligt at finde løsninger, der både tilgodeser miljø, sundhed og økonomi. Jeg vil med miljøafdelingen bygge bro mellem arkitektens kreative arbejde og de rammer som forurenet jord og mange års brug af farlige stoffer i byggeriet sætter”, fortæller Thomas Hougaard.

Om Thomas Hougaard 

Thomas Hougaard er specialist i forurenet jord, grundvand og farlige stoffer i byggeriet og deres betydning for arbejdsmiljø, håndtering og klassificering. I undervisningssektoren er Thomas især kendt på Københavns Erhvervsakademi og Roskilde Universitet. Han står som opfinder på fire patenter, udarbejdet for kunder. - Patenter der omhandler luftfiltre til opsamling af PCB, sporing af byggeaffald og jord og kvantificering af blæsemidler ved blæsning af bygningsdele.
 
 

Thomas Hougaard

Cand. Scient. et Scient. i miljøbiologi og geografi
Telefon

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Flere nyheder