NYE BOLIGER I BAGSVÆRD

Vi er godt på vej op af jorden med en ny bebyggelse i et tidligere erhvervskvarter i den centrale del af Bagsværd. Bebyggelsen er første etape af den nye bydel Solhusene, der vil bestå af blandet boligbebyggelse og detailhandel.

 

MENNESKEVENLIGE RUM OG ATTRAKTIVE BOLIGER
Ambitionen er at skabe en samlende bebyggelse i det forhenværende industriområde og indføre karréstrukturen, hvor der skabes menneskevenlige rum og attraktive moderne familieboliger. Den klassiske karrébebyggelse gentænkes i en ny og moderne sammenhæng og skalaen bearbejdes ved at integrere en høj grad af arkitektonisk detaljering, der fanger øjet og giver bebyggelsen varierede oplevelser. Bygningerne bliver opført forskudt i 5, 7 og 10 etager.

PORTHUSET OG KØBMANDSGÅRDEN
Bebyggelsen er disponeret som to bebyggelser med hver sin udformning; Porthuset i syd med sin kvadratiske form, der lukker sig omkring et mindre, intimt gårdrum. Købmandsgården mod nord er en delvist åben karré med en stor åbning orienteret mod syd, der lukker lys ned i det hævede gårdrum. Som et gennemgående arkitektonisk princip optrappes bebyggelsen mod nord, for at lukke så meget dagslys ind i gårdrummene som muligt. Store portåbninger signalerer åbenhed udadtil og sikrer gode sivemuligheder for beboerne og offentligheden på kryds og tværs af bebyggelsen. Bygningernes højde forskyder sig over flere etager via skår i bebyggelsen, hvilket medvirker til at nedbryde den kompakte karréstruktur og skabe god udsigt og dagslysforhold for lejlighederne.

LEJLIGHEDERNE
Lejlighederne henvender sig til både unge og ældre, par og familier og består af 2 til 5 værelses lyse, moderne lejligheder i varierende størrelser fra ca. 75 m² -133 m² med store altaner eller små haver til alle lejligheder og parkeringspladser i P-kælderen. I Købmandsgården omfatter 83 boliger, heraf 4 ungdomsboliger, samt dagligvarebutik i stueetagen. Porthuset omfatter 71 boliger. 

GÅRDRUMMENE 
I begge bebyggelser udføres hævede gårdrum. Adgangen sker enten via trapper/elevator gennem portåbningerne eller via en direkte vertikal forbindelse ned til p-kælderen gennem trappekerne med elevator. I gårdrummene, der også er åbne for offentligheden, etableres private, intime haver ud for de enkelte lejligheder samt fælles opholds- og legeområder.
 

Købmandsgården og Porthuset er udarbejdet sammen med Lendager Arkitekter A/S, PLAN+LANDSKAB, rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S, totalentreprenør G.V.L. Entreprise for bygherre Sophienberg Ejendomsudvikling A/S og DADES A/S.

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder