NYT INTEGRERET BYGGEPARTNERSKAB VINDER OPGAVEN OM AT TRANSFORMERE ’NØJSOMHED’ I HELSINGØR

Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen, Mangor & Nagel, SLA og Oluf Jørgensen Ingeniører vinder renoveringsopgaven for boligområdet ’Nøjsomhed’ i Helsingør til en værdi af mere end 200 millioner kroner over de kommende to år.

Boligområdet ’Nøjsomhed’ i Helsingør står over for en stor forandring og forskønnelse, når det integrerede byggepartnerskab med entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen i spidsen skal renovere bygningerne og de omgivende grønne områder de kommende to år. 

”En renovering kan virke meget indgribende på beboernes liv. Derfor er det vigtigt, at vi skaber gode rammer for beboerne. De er derfor medtænkt i hele byggeprojektet fra A til B. Vi vil blandt andet arrangere aktiviteter og understøtte en god kontakt med beboerne, så vi på bedste vis kan imødekomme de eventuelle gener, renoveringen vil medføre,” siger Lars Jess Hansen, kontraktansvarlig på projektet og forretningsområdedirektør i Enemærke & Petersen. 

Et strategisk fællesskab til fordel for alle

Det er et ønske fra bygherren Boliggaarden, at renoveringen af Nøjsomheden foregår i et integreret projektsamarbejde, hvor entreprenør, arkitekter og ingeniører indgår i et tæt samarbejde lige fra start. Noget både Enemærke & Petersen har stor erfaring i fra partnerskabet TRUST samt &os med SLA og Oluf Jørgensen Ingeniører. Mangor Nagel har ligeledes stor erfaring fra deres strategiske samarbejde med Boligselskabet Sjælland.

”Vi glæder os til det tidlige samarbejde med hele holdet. Erfaringer viser, at vi med tidlig inddragelse kan være med til at skabe et bedre byggeri i tæt samarbejde med såvel brugerne som hele holdet bag gennemførelsen af projektet,” siger Anne F. Hutcheson, projekteringsleder på projektet i Mangor & Nagel.

Landskabets kvaliteter som katalysator for forandring

Transformationen af det 85.000 kvadratmeter store projektområdes natur og landskab bliver en aktiv og essentiel del af Nøjsomheds samlede forandring. Gennem et holistisk design af landskabet, vil SLA og teamet skabe grønne og levende uderum, hvor sociale aktiviteter og nye fællesskaber naturligt opstår blandt beboerne og besøgende. Designet af byrummene og landskabet vil ligeledes være med til at forbinde boligområdet bedre med den omkringliggende by, samt mod det større naturområde kaldet ’Engen’ mod syd. Den nye grønne identitet vil styrke boligområdets fremtidige karakter og attraktionsværdi.

”Vi forbinder Nøjsomhed med det åbne omkringliggende landskab bestående af skov, sø og eng. Gennem vores naturbaserede tilgang til landskabsdesignet skaber vi en ny attraktiv og karakteristisk identitet for området med varierende typer træer, vilde græsser, dyrkningshaver, grønne stier og en aktiv samlingsplads for alle beboere og besøgende,” siger Mette Skjold, administrerende direktør og partner i SLA.

Den omfattende opgave er netop startet op. Projektet forventes afsluttet i 2022. 
 

Flere nyheder