Økonomien holder på tredje etape af supersygehuset DNV Gødstrup

Økonomien på ca. en halv milliard, tidsplanen og det høje arkitektoniske ambitionsniveau holder til fulde på byggeriet af etape 3 af supersygehuset DNV Gødstrup og serviceby. Totalrådgiver Mangor & Nagel og TR3 har styret projektet sikkert til licitation.

"Vi kan mærke, at rådgiverteamet har trukket på tidligere erfaringer fra sygehusbyggerier. Det har givet tryghed i processen”, siger projektchef Michael Hyllegaard fra Region Midtjylland.

Det er en afgørende faktor, at samarbejdet mellem Regionens projektsekretariat, brugerne og rådgiverteamet har fungeret så godt. Det har resulteret i et projekt på et arkitektonisk, funktionelt og teknisk højt niveau, som nu har været i licitation. Resultatet viser, at anlægsbudgettet på ca. en halv milliard holder.

Projektets økonomi har været under lup fra allerførste dag

”Økonomien har været kvalificeret på bygningsdelsniveau i alle projektets faser, og teamet har helt bevidst valgt at inddrage erfaringspriser fra to af de senest udbudte sygehusprojekter, så vi havde et gennemprøvet grundlag og aktuelle markedspriser” siger Bente Andersen, adm. Direktør Mangor & Nagel A/S.

Ved at vælge kendte, velafprøvede løsninger og bruge de erfaringer, som rådgiverteamet TR3 har fra tidligere projekter, fik bygherre sikkerhed for, at opgaven blev løst i rette balance mellem tid, kvalitet og ikke mindst økonomi.
Det samlede byggeri står klar til ibrugtagning i november 2019.

FAKTA OM ETAPE 3:

Etape 3 indeholder udbygning af somatikken og opførelse af en serviceby.

Somatikken omhandler:
Dagkirurgi med 10 op-stuer, Fællesfunktioner med foyer og hovedreception, Neurofunktionen med ambulatorium og sengeetager, Kræftfunktionen med ambulatorium og sengeetager.
Entreprisebudget 355 mio. kr.
 
Servicebyen omhandler:
Apotek, sterilcentral, køkken, linned- og affaldshåndtering, varemodtagelse og teknisk funktion / Teknikhus.
Entreprisebudget 93 mio. kr.
 
Bygherre: Region Midtjylland

Rådgiverteamet TR3

Mangor & Nagel A/S Arkitekter - Totalrådgiver
Creo Arkitekter A/S - Projekt- og projekteringsledelse
Brix & Kamp A/S Rådgivende Ingeniører - Ingeniørrådgivning Konstruktioner & Brand
Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma. - Ingeniørrådgivning Installationer
Mangor & Nagel A/S PLAN+LANDSKAB - Landskabsarbejder

 

27. marts 2017

Flere nyheder