Rejsegilde på seniorbofællesskabet Den 3. Revle

Vi startede ugen festligt ud med rejsegilde på det almene bofællesskab i mandag d. 19. august sammen med de glade beboere, flotte taler og god stemning.

”Et seniorbofælleskab er mere end bare boliger, der er optimerede for seniorer, det er også danne rammen for en aktiv livsstil for beboerne.”

Den 3. Revle er et alment seniorbofællesskab, som med sin centrale placering på Nørrebro i København bliver et fantastisk og fællesskabsdrevet sted at bo.

Det har været en spændende rejse at få realiseret drømmen om Den 3. Revle. En rejse som startede tilbage i 2011 og som om et års tid kan slå dørerne op for en fantastisk stærk beboergruppe, der har været med til at drive og realisere projektet. 


Økologi og miljø. Vi vil så vidt muligt vælge bæredygtige løsninger i byggeriet og i vores hverdag.
- Fra bofællesskabets værdiprogram
 

Fællesskab, økologi og miljø

I projektet er der tænkt nøje over at skabe de optimale rammer for et aktivt seniorliv i et fællesskab med fokus på miljø og bæredygtighed. Det har været vigtigt, at fællesskabet ikke kun er begrænset til fællesspisning, men også at der er tænkt videre i at skabe rammer, som kan understøtte aktiviteter såsom hobbyfællesskaber og studiegrupper, samt eksterne aktiviteter som foredrag og lokalpolitisk arbejde. Ønsker som er kommet fra beboergruppen i opstartsfasen og indarbejdet i projektdesignet

Den arkitektoniske udformning 

Bebyggelsen opføres som et længehus i fem etager med tagterrasse og fælles gårdrum. Seniorbofællesskabet er et bæredygtigt projekt. Det kommer primært til udtryk i materialevalg og energiløsninger. Bofællesskabet vil i høj grad være selvforsynende med el fra solceller, vand fra anlæg til opsamling af regnvand til genbrug og varme fra ventilationsanlæg til genvinding af varme.

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder