• Mangor & Nagel har vundet udbud om to nye plejehjem i Bystævneparken

Sammen med fsb står Mangor & Nagel bag Bystævneparkens to kommende plejehjem

En overbevisende vision har fået Københavns Kommune til at vælge fsb med Mangor & Nagel – en del af AART som totalrådgiver til stort anlagt projekt i Brøndshøj-Husum.

 

Sammen med det almene boligselskab fsb, landskabsarkitekterne STED By og Landskab, det rådgivende ingeniørfirma MOE samt bygherrerådgiver archwiberg har vi vundet Københavns Kommunes udbud om to nye plejehjem på i alt 24.000 m2 med plads til 250 beboere i Bystævneparken i den sydlige del af Husum Haveby. Mangor & Nagel er totalrådgiver på projektet med STED og MOE som underrådgivere. 

Det samlede projekt er planlagt til at stå færdigt i 2027 og vil bestå af to selvstændige plejehjem for hhv. demente og somatisk syge, der dog forbindes via en let gangbro.

Fokus på natur, hjemlighed og et godt arbejdsmiljø 

For at skabe trygge, hjemlige rammer for det gode ældreliv har vi i projektet bl.a. fokus på funktion, indretning og valg af materialer, der sikrer en hjemlig atmosfære. Samtidig søger vi med både arkitekturen og landskabet at fange følelsen af at bo i naturen. Grønne områder og gårdrum vil desuden bidrage til at skabe forbindelse mellem de to separate bygninger. 

Med sin unikke placering i Husum Haveby er det herudover hele teamets ambition, at de to nye plejehjem bliver foregangseksempler på, hvordan arkitektur kan skabe tilknytning til lokalområdet samt danne ramme for en velfungerende og godt udtænkt arbejdsplads. 

Bæredygtighed

For at fremme bæredygtighed i projekter har vi fokus på minimal CO2-udledning både under opførelsen og i den efterfølgende drift af de to plejehjem. I videst muligt omfang vil materialerne fra de nuværende bygninger i Bystævneparken blive genbrugt. Herudover vil alle nye materialer skulle levere materialepas, der beskriver deres evne til at indgå i cirkulært og bæredygtigt byggeri. Træ vil så vidt muligt blive et gennemgående byggemateriale, og det er målet, at projektet skal opnå DNGB Guld-certifikation. 

Vi glæder os til at skulle realisere vores visioner for Bystævneparkens to nye plejehjem og ser frem til at fortsætte et allerede godt samarbejde med Københavns Kommune, fsb og resten af teamet. 
 

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon