Vi er på banen med nyt, ambitiøst boligprojekt

”Holbæk Have” forener arkitektonisk kvalitet i byggeriet, et oplevelsesrigt landskab og bygbarhed i et 12.500 m2 store boligprojekt.

”Vi fletter landskabet og bygningerne sammen og skaber en oplevelse i området samtidig med vi udvikler boliger, som er af høj kvalitet. Derfor har vi skabt en bygningsstruktur og et bygningsdesign, der iscenesætter landskabet”, fortæller Claus Smed Søndergård, arkitekt fra Mangor & Nagel A/S. Domea og Daurehøj Erhvervsbyg er bygherrer på Holbæk Have, som bliver 12.500 m2 boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

Smuk arkitektur og bygbarhed er en god investering

”Vi kan se, at vores projekter, som både er af høj arkitektonisk kvalitet og samtidig er bygbare, er en god investering for vores bygherrer og for beboerne”, siger Bente Andersen, adm. direktør i Mangor & Nagel og fortæller, at Holbæk Have er et projekt, som får positiv værdi for både beboerne, bygherrer og den omgivende by.

Grundideen med en atypisk bebyggelsesstruktur giver mulighed for at få skabt en variation i facaderne og få etableret boliger, som alle får optimalt dagslys og en god udsigt enten til byen, det grønne byrum eller fælleden. Det betyder 125 attraktive leje- og ejerboliger.

Gode erfaringer giver værdi til projektet

”Vi får tit ros for vores lejlighedsløsninger, det er vores præmierede byggeri Bryggeblomsten på Islands Brygge et eksempel på, og det er jo alle de erfaringer fra vores boligbyggerier, som vi bringer med videre i et spændende projekt som dette”, siger Bente Andersen.
Holbæk Have er langt fra det første projekt, hvor Domea og Mangor & Nagel har et godt samarbejde. I Ørestad står parterne bl.a. bag ”Ved Kanalen”, hvis karakteristiske hvide facetterede facade, har fået ros for at skabe liv i bybilledet og efterlade et indtryk af et imødekommende og foranderligt hus i Ørestad.