Vi har vundet 44 familieboliger på Frederiksberg

Som en smørklat i Danmarks største by, befinder Frederiksberg Kommune sig stort set midt i København med grønne områder, gode skoler, institutioner og alt hvad hjertet kan begære af fritidstilbud, cafeer og shopping.

Hvad kommunen til gengæld har manglet, er almene familieboliger. Mangor & Nagel står for 44 af dem, og har sammen med Boligforeningen AAB vundet Frederiksberg Kommunes konkurrence om at bidrage med nye boliger, som kan rumme det gode familieliv.

Øget tilgængelighed for alle beboere i afdelingen

Mangor & Nagels og AABs projekt foreslår at etablere 44 tagboliger i afdelingen Lindevangshave på Peter Bangsvej 44-58, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé ved Lindevangsparken. I projektet er tilgængeligheden blevet forbedret for alle beboere i afdelingen og ikke kun de kommende beboere i tagetagen. Således etableres elevatorer ved alle bagtrapper i gården, og skaber dermed niveaufri adgang til de 204 eksisterende boliger.

Formand for Frederiksberg Kommunes Bolig- og Ejendomsudvalg Nikolaj Bøgh lægger vægt på, at de nye boliger også tilfører værdi til de eksisterende:

”Vi lægger vægt på, at de nye boliger skaber en mere blandet by og en god balance. Men de nye boliger skal også bidrage til udviklingen af bymiljøet det pågældende sted, og det mener jeg bestemt, dette projekt vil gøre, ” siger han.

Udnyttelse af eksisterende rammer

De nye boliger placeres øverst på den eksisterende bebyggelse i den uudnyttede tagvolumen. Ved at fjerne taget og rejse det nye, skabes rummelige og lyse boliger i to plan. Boligerne forsynes med karnapper mod gården og kviste mod gaden, som sikrer gode rummæssige kvaliteter og optimale dagslysforhold.

Den nye sammensætning af lejlighedstyper giver desuden en større variation og en højere grad af bæredygtig fordeling af lejlighederne. Dertil kommer, at de nye boliger henvender sig til børnefamilier, som kommer til at bidrage med liv til kvarteret, ligesom boligerne giver børnefamilierne mulighed for at blive boende i byen.