Vi har vundet i Oringe!

Vi er glade for og stolte af at have vundet en om- og nybygning for Psykiatrien Vordingborg i Oringe.

Efter ombygningen skal afdeling 41 rumme patienter med særlige behov. Dette er der taget højde for i både indretning af stedet og tilbygningen til de eksisterede bygninger. Selve tilbygningen placeret således, at den afskærmer gårdhaven udadtil og dermed skaber gårdrum, patienterne kan opholde sig i, uden der skal skærmes af med hegn.

Sammenhængskraft mellem nyt og gammelt
Ved tilbygning til en bevaringsværdig bygning på Psykiatrien Vordingborgs område er det væsentligt at respektere og bevare både bygningens og områdets kvaliteter. De ældste bygninger på Psykiatrien Vordingborgs område er tegnet af Bindesbøll og området som helhed er karakteriseret ved en stor ensartethed i materialevalg og overordnede arkitektoniske principper. Det ensartede materialevalg vil derfor blive videreført, med blege, gule tegl, røde tagsten og hvidmalede, koblede vinduer på bygningens udvendige side. Tilbygningen holdes arkitektonisk fri af den oprindelige bygning, hvorved den samlede bygningshistoriske udvikling synliggøres og bevaringsværdien respekteres.

Moderne arkitektur i indretningen
Bygning 41´s samlende nye element bliver indbyggede møbler i nutidigt design. Møblerne går igen i såvel patientstuer som i opholdsrum og gangarealer, hvor de skaber ”safezones”, hvor man kan trække sig lidt tilbage eller have en samtale. Møblementet er indbygget i rummene, og sidder dermed ikke løst, til fare for patienter og ansatte. 

Gårdhaver og skærmede udearealer
Gårdhaverne er i de fleste tilfælde patienternes eneste mulighed for udeophold. Der er derfor lagt stor vægt på at fremhæve de små rums landskabelige og rumlige muligheder og på at give mulighed for, at patienten selv aktivt kan vælge mellem aktivitet eller fordybelse – samvær eller uforstyrrethed. Den centrale forbindelsesgang mellem de to gårdrum udføres med et stort samlende tag. Tagets indvendige taghældning findes både ude og inde, og er med til at understrege, at gårdhaver og forbindelsesgang er en del af det samme landskabelige rum, der derved opfattes større og mere luftigt end gårdhaverne hver for sig. Under taget etableres overdækkede områder, hvor der er god plads til møblering og til et rygeområde, der er trukket væk fra de øvrige aktiviteter.
 

 

Flere nyheder