Vi har vundet renovering af Stærevej AAB afdeling 49

Hovedideen bag forslaget er at danne en smuk karakterfuld og rekreativ haveby, der nedbringer skalaen i de store gårdrum til mindre afgrænsede byrum og kantzoner. Her skabes gode muligheder for ophold i fællesskab eller mere privat.

Planen er skabt med afsæt i strategien i ”Områdefornyelse af Fuglekvarteret – Politik for udsatte byområder’, hvis mål er at omvende stigmatiseringen af det udsatte område. ’Omdannelse af Stærevej’ kan skabe en grøn forbindelse og sammenhæng i Fuglevejskvarteret og ’Det Grønne Løft’, der styrker kvarteret som grøn haveby med fælles aktiviteter.

Projektet omfatter både landskab og sammenlægning af lejligheder i bebyggelsen, der består af både længehuse og punkthuse ca. 400 lejligheder.

Torben Nagel

Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder