Vi har vundet Seniorbofællesskabet Midgård!

Vi har sammen med BNS og Dines Jørgensen & Co. vundet konkurrencen om Seniorbofællesskabet Midgård ved Farum. Totalentreprisen vedrører opførelse af ca. 28 almene boliger som seniorbofællesskab med DGNB-certificering.

Midgård er i den Nordiske Mytologi stedet, hvor menneskene lever. Og i bofællesskabet skal livet nydes og leves! Et sted med plads og rum for fællesskabet, hvor man naturligt mødes med hinanden på svalegangen på vej ned i orangeriet i porte og passager, i haver eller i fælleshuset, De mange mødesteder skaber utvungne og gode relationer og netværk på kryds og tværs og dermed de optimale rammer for et unikt og særegent seniorbofællesskab. 

Midgård skal fra dag 1 føles som at komme hjem. Hjem til en ny måde at leve sammen på, hvor fællesområderne ude og inde er mindst ligeså vigtige som den individuelle bolig. Så uanset om man slapper af i den frodige have under livets træ Yggdrasil, forbereder mad til fællesspisning i fælleslokalets store køkken eller ser fjernsyn i sin egen stue, er man lige meget hjemme.  

Tryghed

Bofællesskabets programoplæg er den klassiske karré eller gårdbebyggelse, der er lukket af på alle sider, bortset fra ankomsten via porten og forbindelsen mellem gård og have. Typologien giver naturligt en følelse af tryghed, og at fællesskabet trækkes indad i formen mod gårdrummet, svalegangene, livet under Ygdrasil i den fælles gårdhave og videre via passagen og fællesrummet til den vestvendte have, mens den private sfære i højere grad er i periferien af bebyggelsen med udsigten ud mod omgivelserne. Forslagets varierede etagehøjde tilfører karréen en yderligere dimension i form af udsigt og fællesskab i højden – forbedret sammenhæng mellem gård og have og optimeret sol- og dagslysforhold i bebyggelse og alle boliger 

Fællesskab

I sin grundform udtrykker typologien således fællesskabet - forstærket af svalegangen med loggiaen under, som løber hele vejen rundt på indersiden af bebyggelsen ind mod gårdhaven. I vores forslag bliver svalegangen imidlertid ikke sit eget lille kredsløb, men sammenbindes ved tagterrasserne i hele fortællingen om koblingen mellem gårdrummet og den vestvendte have. På svalegangen møder man naturligt sine naboer på vej ind og ud af boligen. Her er der plads til, at man kan trække et lille bord med stole ud og skabe små opholdszoner. Svalegangene bliver på den måde en slags udvidelse af boligens private sfære. Begge svalegange munder endvidere ud i taghaverne i koblingen mellem gårdrum og have på samme måde som loggiaen i stueetagen møder koblingspunktet i form af porten. 

Bæredygtighed 

Fremtidens bolig er bæredygtig. I seniorbofællesskabet Midgård er bæredygtighed tænkt ind fra start. Her vil bl.a. et grønt tag og taghaver, grønne uderum og boliger med optimale dagslysbetingelser bidrage positivt, som helt grundlæggende arkitektoniske prioriteringer. Orienteringen af bygningens form mod vest, giver et optimalt lysindfald til både boliger og fællesområder, ude og inde. Landskabet er desuden tænkt ind på alle ”niveauer” af huset og trukket med op i højden, både i form af et synligt grønt tag, som hjælper til at forsinke og samle regnvandet, men også grønne opholdsterrasser på taget på alle etager, en grøn gård og en vestvendt og solrig have med orangeri. 

FÆLLESHUS

Det store og rummelige fælleshus bliver bofællesskabets hjerte og beboernes udvidede dagligstue. Fælleshuset vender ud mod gårdhaven og den vestvendte have og ligger på vejen ind i bebyggelsen. Fælleshusets centrale placering medvirker til, at det vil blive et naturligt sted at møde sine naboer fx på vej til og fra sin bolig. 
Fælleshuset vil komme til at danne ramme om et væld af aktiviteter af såvel praktisk som social funktion. Her vil fællesspisninger være hyppige, nye traditioner tage form samt være et sted man kan hjælpe og sparre med hinanden.   

Der vil være en tydelig og stærk kobling mellem inde og ude både visuelt og fysisk ved bl.a. store vinduespartier fra gulv til loft, som vender ud med gårdsiden. Om sommeren vil det være muligt at åbne nogle døre i glaspartier ud mod terrassen op, så ude og inde får lov at smelte sammen og udelivet kan nydes i fulde drag.
Uden for fælleslokalet er der en fælles plads til at opstille grill, en pergola og orangeri, som alle beboere kan benytte sig af og mødes omkring til hyggelige stunder sammen.

Det vil desuden være gennem fælleshuset, at der er adgang til bofællesskabets gæsteværelser med dertilhørende toilet og bad.
På sigt vil det være muligt at åbne op ud mod Paltholmvej, såfremt denne med tiden omdannes til en mindre trafikeret og mere klassisk bygade. Der er opsat en støjdæmpende væg i naturlige materialer.

Seniorbofællesskabet Midgård er et samarbejdsprojekt mellem Furesø Kommune, OK-fonden og de kommende beboere.

Flere nyheder