Vundet: Nye ældreboliger i Greve

Vi har netop vundet en konkurrence for Greve Boligselskab, hvor vi skal tegne 40 boliger til ældre i Hundige Øst med fokus på trygge og grønne uderum, tilgængelighed, gennemlyste boliger og gode og varierede fællesarealer.

Konkurrenceprogrammet havde som mål at skabe de bedste rammer for 40 nye ældreboliger i Hundige Øst, hvor den mest optimal udformning af såvel boliger som udearealer skulle understøtte de ældre beboeres behov. 

”Ældreboliger er nærmest sin egen disciplin – det er helt essentielt at skabe gode og trygge hjem for de ældre, som både er tilgængelige for alle, har en høj grad af æstetisk værdi og opfordrer til et fællesskab mellem beboerne udenfor de private lejligheder. Noget vi synes, vi er lykkes rigtig godt med i de indledende tegninger i Hundige Øst og som vi glæder os til at realisere sammen med Greve Boligselskab.”
Lars Rath, sagsarkitekt, Mangor & Nagel

TILGÆNGELIGE OG LYSE BOLIGER

Ved at ”knække” bebyggelsen har vi opnået, at ingen boliger er orienteret mod nord. De to ”knækkede” bebyggelser skaber tilsammen et trygt og overskueligt gårdmiljø med plads til både fællesskab og at trække sig tilbage og være privat. Vi har skabt nogle rummelige og gennemlyste boliger, hvor det er nemt at åbne dørene og komme ud – enten på egen altan eller terrasse.  Altaner og terrasser vender væk fra det indre gårdrum og vil dermed blive en mere privat del af de enkelte boliger.

GODE OG FÆLLESSKABSUNDERSTØTTENDE UDEAREALER

Gårdhaveområdet kommer til at rumme en fælles terrasse, petanquebane og tai chi plads samt opholdspladser og nyttehave. Bebyggelsens fælleslokale får direkte udgang til gården og understøtter på denne måde brugen heraf og det samlede fællesskab i bebyggelsen. Størrelsen på gårdrummet er desuden lille nok til at binde de to bygninger sammen og samtidig stor nok til at skabe respekt og afstand mellem boligerne.  
 

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon

Flere nyheder