• Mangor & Nagel bliver totalrådgiver på udvidelsen af Blovstrød skole i Allerød Kommune
  • Mangor & Nagel bliver totalrådgiver på udvidelsen af Blovstrød skole i Allerød Kommune
  • Mangor & Nagel bliver totalrådgiver på udvidelsen af Blovstrød skole i Allerød Kommune

Vundet: Udvidelse af Blovstrød Skole

Med fokus på at skabe et moderne læringsmiljø i høj arkitektonisk kvalitet har Mangor & Nagel vundet udbuddet om totalrådgivning på Allerød Kommunes udvidelse af Blovstrød Skole sammen med NERD architects og Aksel V. Jensen Rådgivende Ingeniører.

 

Som led i udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby skal Blovstrød Skole udvides fra 2 til 3 spor med en tilbygning, der også kan binde skolens forskellige funktioner bedre sammen. 

Den nye bygning kommer på ca. 2.400 m2 i 2 plan til at indeholde basislokaler til mellemtrin og udskoling med tilhørende fælles årgangsområder samt et pædagogisk læringscenter med biblioteksfunktion. 

Mangor & Nagel har stor erfaring med skolebyggerier – bl.a. fra vores igangværende projekter, Osted Skole og Børnehus samt Knabstrup Skole og Børnehus, der er af samme karakter som udvidelsen af Blovstrød Skole. Ligeledes er AART, som vi netop er blevet en del af, rig på erfaring inden for læringssegmentet, som vi nu også kan trække på. AART står bl.a. bag udvidelsen af Skolen på Duevej på Frederiksberg, den igangværende opførsel af Kløverskolen i Aarhus samt flere skoleprojekter i Norge.

I ARKITEKTONISK SAMSPIL MED DET EKSISTERENDE 

Blovstrød Skole blev oprindeligt opført som en rød teglstensbygning i 1938, men er siden hen blevet udvidet i flere omgange. Derfor er skolen også kendetegnet ved en forskelligartet bygningsmasse opført i mange forskellige materialer. 

I den kommende tilbygning er robuste og gedigne materialer valgt med inspiration fra de forskellige eksisterende skolebygninger. Med en kombination af ubehandlet træ og beton opføres stueetagen således med en lys facade, der står i flot kontrast til en førstesal klædt i en varm, rød tegl. Overgangen fra den nye bygning til de tilstødende betonelementsbyggerier fra 1968 markeres med et smalt glasparti, der elegant binder det nye og det eksisterende sammen.

MULIFUNKTIONELLE OG FORSKELLIGARTEDE RUM FOR LÆRING 

I bygningens indre opdeles undervisningsområderne i zoner til formidling, fordybelse og projektarbejde. Foruden klasselokaler etableres der i stueetagen et moderne og multifunktionelt læringsmiljø med aktivitetsrum, pædagogisk læringscenter og en siddetrappe med balkoner, hvor hele skolen kan samles.

Fællesområderne varierer fra store åbne rum med plads til gruppearbejde og møder på tværs af klasser og klassetrin til små og mere lukkede rum, hvor man ved behov for ro og fordybelse kan trække sig tilbage. For at skabe et gennemgående rum for læring, der både er inspirerende, inkluderende, trygt og overskueligt at opholde sig i, er fokus desuden på at etablere en god visuel kontakt mellem fællesområder og klasselokaler.

Udvidelsen af Blovstrød Skole forventes at stå færdig i 2024.

Sammen med det øvrige team glæder vi os til at realisere projektet i et godt og konstruktivt samarbejde med Allerød Kommune.

 

FAKTA

Projekt: Udvidelse af Blovstrød Skole med tilbygning til eksisterende skolebyggeri 
Adresse: Kærvej 10, 3450 Allerød 
Areal: 2.400 m2
Bygherre: Allerød Kommune, Allerød Ejendomme
Totalrådgiver: Mangor & Nagel – en del af AART 
Underrådgiver: NERD architects ApS, Aksel V. Jensen Rådgivende Ingeniører A/S.
 

Lotte Foght-Sørensen

Arkitekt
Telefon

Flere nyheder