• Mangor & Nagel, Den 3. Revle, Tikøbgade, Visualisering af nybygget seniorbofællesskab
  • Mangor & Nagel, Den 3. Revle, Tikøbgade, Billede af glade kommende beboere til rejsegilde på byggeriet

Den 3. revle - et bæredygtigt seniorbofællesskab

Den 3. Revle er et alment seniorbofællesskab, som med sin centrale placering på Nørrebro i København bliver et fantastisk og fællesskabsdrevet sted at bo. Det har været en spændende rejse at få realiseret drømmen om Den 3. Revle. En rejse som startede tilbage i 2011 og som i 2020 kunne slå dørene op for en fantastisk stærk beboergruppe, der har været med til at drive og realisere projektet. 

Flere og flere ældre ønsker at bo sammen med andre i deres tredje alder. Det er baggrunden for opførelsen af boligbebyggelsen, som skal give ældre borgere mulighed for at flytte ind i et dynamisk bofællesskab i alment regi. Bebyggelsen er opført som et længehus i fem etager med tagterrasse og fælles gårdrum.

Fællesskab, økologi og miljø

I projektet er der tænkt nøje over at skabe de optimale rammer for et aktivt seniorliv i et fællesskab. Det har været vigtigt, at fællesskabet ikke kun er begrænset til fællesspisning, men også at der er tænkt videre i at skabe rammer, som kan understøtte aktiviteter såsom hobbyfællesskaber og studiegrupper, samt eksterne aktiviteter som foredrag og lokalpolitisk arbejde. Ønsker som er kommet fra beboergruppen i opstartsfasen og indarbejdet i projektdesignet.

Seniorbofællesskabet er et bæredygtigt projekt. Det kommer primært til udtryk i materialevalg og energiløsninger. Bofællesskabet vil i høj grad være selvforsynende med el fra solceller, vand fra anlæg til opsamling af regnvand til genbrug og varme fra ventilationsanlæg til genvinding af varme.

 

 

Segment
Almene boliger
Bofællesskaber
Plan + landskab
Bygherrerådgivning
Type
Nybyggeri
År
2020
Bygherre
Domea.dk
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
Dansk Boligbyg A/S
Størrelse
2.550 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
bæredygtighed
fagtilsyn
forprojekt
landskabsarkitektrådgivning
projektering
skitsering
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon