• Frederiksborgvænget i Farum, almene boliger, Mangor & Nagel
  • Frederiksborgvænget i Farum, almene boliger, Mangor & Nagel
  • Frederiksborgvænget i Farum, almene boliger, Mangor & Nagel
  • Frederiksborgvænget i Farum, almene boliger, Mangor & Nagel
  • Frederiksborgvænget i Farum, almene boliger, Mangor & Nagel
  • Frederiksborgvænget i Farum, almene boliger, Mangor & Nagel

Frederiksborgvænget

Frederiksborgvænget i Farum er opført i perioden 1952-57 og består oprindelige af 122 boliger. Som et led i en større helhedsplan for den almene boligbebyggelse er der opført to nye boligblokke i bebyggelsen. 

Mangor & Nagel er arkitekter på både nybyggeriet og helhedsplanen, der bl.a. omfattede renovering af boliger og friarealer, lejlighedssammenlægninger og nye tagboliger. 

NYE BOLIGBLOKKE

Frederiksborgvænget to nyopførte byggerier er begge på fire etager og indgår i  form og materialer i området på den eksisterende bygningsmasses præmisser.

I den ene blok, der har et samlet areal på ca. 800 m², er der etableret 20 små, fleksible familieboliger, I den anden blok, der har et areal på ca. 1.800 m², er der etableret 24 ældreegnede familieboliger. 

FRIAREALER

I det tilhørende landskabsprojekt har fokus med fælles aktiviteter for beboerne være på tilgængelighed og et socialt kvartersløft. Herudover er der etableret en lokal afledning af regnvand (LAR). 

Segment
Almene boliger
Bygherrerådgivning
Type
Nybyggeri
År
2021
Bygherre
Lejerbo
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
OBH Gruppen A/S
Entreprenør
DGP Entreprise (Totalentreprenør)
Andre aktører
Dall & Lindhardtsen A/S (projekterende arkitekter), Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører (underrådgiver)
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
dispositionsforslag
landskabsarkitektrådgivning
programmering
skitsering
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon