Taastrupgaard

Den almene boligbebyggelse Taastrupgaard er på regeringens “Ghetto-liste” over udsatte boligområder. Det skal en stor plan for omdannelse og fornyelse af bebyggelsen ved bl.a. at nedlægge en femtedel af bebyggelsens lejemål ved nedrivning af 8 boligblokke ændre på. Planens hovedprincipper blev vedtaget på et beboermøde i november 2016. I december 2017 blev planen godkende i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorefter projektet kunne realiseres.

OM TAASTRUPGÅRD

Taastrupgaard er et godt eksempel de velfærdsvisioner, tanker og idealer, der lå bag de store almene montageboligbebyggelser, som var resultatet af industrialiseringen af byggeriet i 1960’erne. Bebyggelsen blev opført som led i udbygningen af Københavns forstæder ud fra idealet om en funktionsopdelt by, hvor bolig, erhvervsbyggeri og rekreation lå i adskilte områder.

Taastrupgaard afspejler tidens ambitioner om rolige boligområder skærmet ved hjælp af terrænbearbejdning og beplantning samt idealet om gode, funktionelle lejligheder til alle uanset indkomst. Derudover skulle alle have adgang til grønne områder, luft og lys tæt på offentlig transport og institutioner.

I Taastrupgaard kan man også se samtidens ideal om at adskille gående og kørende trafikanter i form af det forsænkede parkeringsareal langs vejen i nord, mens der kun er stier til bløde trafikanter mellem boligblokkene.

Arkitektonisk er bebyggelsen ligeledes tidstypisk med beton som det primære byggemateriale og en stram bebyggelsesplan, hvor blokkene er orienteret mod egne rekreative opholdsrum.

HELHEDSPLANEN

Udviklingsplanen for Taastrupgaard spiller på mange tangenter og arbejder med at skalere ned – ikke blot gennem nedrivning – men også ved at tilføre nye, attraktive boligtyper og et kulturelt oplevelseskvarter. Midt i bebyggelsen nedrives 8 boligblokke med i alt 188 boliger for at give plads til bl.a. et nyt børnekulturhus med skole og daginstitutioner.

Nedrivningen er en del af en større plan for en fornyelse af Taastrupgård og projektet for det nye børnekulturhus er et stort indgreb, som vil åbne bebyggelsen mod omverdenen og få positiv betydning for hele bydelen.

Næste fase er en helhedsplan for de resterende boliger og nye byrum mellem husene. Den samlede plan forventes at løbe op i 900 mio.kr, og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Boligselskabet AKB, Taastrup, KAB og Høje Taastrup Kommune.

Samtidig med nedrivningen bliver alle boliger renoveret: der skal laves gulve, renoveres facader og skiftes vinduer, for at nedbringe boligernes energiforbrug, så varmeregningerne kan komme ned.

Nye rækkehuse

Som erstatning for de nedrevne boliger bliver der opført 188 nye rækkehuse og moderne lejligheder andre steder i kommunen. Beboerne får fortrinsret til de nye boliger. Det samlede projekt for ’Fremtidens Taastrupgaard’ omfatter:

  • Nedrivning af 8 blokke med i alt 188 boliger.
  • Salg af grunden fra de nedrevne blokke til kommunen, der her opfører et børnekulturhus med skole og daginstitutioner.
  • Ombygning af ca. 40 boliger til seniorvenlige boliger med elevator.
  • Bedre parkeringsforhold.
  • Mere grønt, lys og luft til boligområdet.
  • Facaderenovering og nye vinduer i de resterende blokke.
Segment
Almene boliger
Bygherrerådgivning
Type
Renovering
År
2020
År start
2019 -
Bygherre
AKB v/KAB
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon