• Mangor & Nagel, Ved Tårnby Stadion, Nybyggeri af almene ungdomsboliger, daginstitution, klubfaciliteter og café, visualiseringer

Ved Tårnby Stadion

For Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby Kommune som fælles bygherre står Mangor & Nagel sammen med Dyrlund Sørensen A/S og OJ Rådgivende Ingeniører A/S bag et nyt byggeri med 96 ungdomsboliger, daginstitution og sportsklubfaciliteter med tilhørende café ved Tårnby Stadion.

Tjener flere formål

Bebyggelsen grænser op til henholdsvis Gemmas Allé samt områdets eksisterende klubfaciliteter og boldbaner, og opføres som én samlet bebyggelse på 7 etager, opdelt i tre sammenbundne, buede bygningsvolumener i lyse materialer. Bygningsvolumenerne står på en markant, fremskudt stueetage mod syd, der fungerer som en stor, fælles tagterrasse. I bygningens hjørne mod sydvest, ved caféen, etableres der en markant, stor siddetrappe, der giver adgang til terræn. På nordsiden udgør altangange det primære bygningsudtryk. Tage udføres som grønne tage.

I stueetagen etableres mod øst daginstitutionen, med direkte udgang til legeplads på sydsiden af bygningen. Mod vest etableres klubfaciliteterne, mens den tilhørende café etableres på første sal, over klubfaciliteterne, med direkte adgang til tagterrassen på første sal.

Ungdomsboligerne er placeret i de tre bygningsvolumener på 1. til 6. sal, hvor 6. sal på det vestlige bygningsvolumen udføres som en stor tagterrasse. Adgang til ungdomsboligerne sker fra altangange på bygningens nordside. Mellem bygningsvolumenerne ligger fælleslokaler, trappeopgang og elevator, med adgang til svalegangene. I den ene ende af svalegangene etableres der en udvendig flugtvejstrappe. Ungdomsboligernes udendørs friareal udgøres af tagterrasserne på hhv. sjette og første sal.

I kælderen etableres der varmecentraler, depot og rengøringsrum til klubfaciliteterne og elteknik til klub/ungdomsboliger. Ventilationsanlæg placeres på tagene og decentrale anlæg placeres i hver bolig.

Med sin diversitet sikrer den nye bebyggelse mennesker og liv i området døgnet rundt, og beboerne får rig mulighed for at engagere sig og deltage i de aktiviteter, der foregår ved og omkring Tårnby Stadion.

Integreret byggeri

Opgaven udføres i totalentreprise som Integreret Byggeri - en projektform der gør op med traditionel faseopdeling samt fordrer et integreret
samarbejde, hvor entreprenør, arkitekter og ingeniører har et tæt samspil fra projektets begyndelse. Tidlig inddragelse og en mere smidig byggeproces sikrer, at vi som arkitekter kan medvirke til at sikre et bedre byggeri i tæt samarbejde med hele holdet bag gennemførelsen
af projektet.

I projektforslags- og myndighedsprojektfasen har Mangor & Nagel arbejdet sideløbende med totalentreprenøren i procesledelsen over for bygherre.

Segment
Almene boliger
Erhverv
Læring
År start
2021 -
Bygherre
Boligorganisationen Tårnbyhuse & Tårnby Kommune
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel - en del af AART
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel - en del af AART
Ingeniør
OJ Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør
Dyrlund Sørensen A/S
Størrelse
5.600 m2
Byggesum
125,0 mio. kr.
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
IKT ledelse
myndighedsprojekt
projekteringsledelse

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon