• Mangor & Nagel, Vejleåparken, Visualisering af nybygget almene boliger i rækkehuse
  • Mangor & Nagel, Vejleåparken, Visualisering af private baghaver
  • Mangor & Nagel, Vejleåparken, Visualisering af rækkehusene set fra vejen

Vejleåparken

De nye rækkehuse som vi har tegnet for AAB afd. 55. Vejleåparken i Ishøj understøtter den positive udvikling, som der er i det socialt belastede område nu er begyndt at få flere og flere ressourcestærke beboere. For få år siden blev Vejleåparken i Ishøj renoveret, og det var Danmarkshistoriens største renovering.

Harmoni med det eksisterende

Rækkehusene er et-planhuse, som alle har udgang mod både en øst- og vestvendt terrasse. Rækkehusene er forskudt i forhold til hinanden for at minimere indblik både ind i bebyggelsen og ud mod eksisterende naboer. Facaderne bliver i puds eller tegl, så de er i harmoni med den eksisterende bebyggelse i Vejleåparken. Husene er placeret med grønne mellemrum med små nærlegepladser, og regnvandet skal håndteres i åbne rekreative LAR-løsninger. Indvendig er rækkehusene lyse og har ovenlys, der giver lys ind midt i boligen. Lys og luft har stor betydning for, om boligerne er attraktive og dermed kan tiltrække nye ressourcestærke beboere.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Bygherrerådgivning
Type
Nybyggeri
År start
2015 -
Bygherre
AAB Afd. 55
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
4.600 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
byggeledelse
fagtilsyn
forprojekt
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
skitsering
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon