• Mangor & Nagel, AAB afd. 75 Amagerbrogade 241, Nybyggeri af længehus og tårnbygning
  • Mangor & Nagel, AAB afd. 75 Amagerbrogade 241, Almene boliger med to facadeudtryk i henholsvis murværk og beton
  • Mangor & Nagel, AAB afd. 75 Amagerbrogade 241, 13 lejligheder med altaner og udsigt over byens tage
  • Mangor & Nagel, AAB afd. 75 Amagerbrogade 241, Tårnbygningen er i 5 etager og med facade i beton

AAB Afdeling 75 Amagerbrogade 241

Den markante bygning er indpasset i med respekt for det byggeri, som der allerede er i området omkring Sundbyvesterplads. Den eksisterende bebyggelse i området er primært opført i røde tegl og elementbyggeri i beton. Længehuset opføres med facader i murværk og med sadeltag beklædt med røde tegl, som en stor del af byggerierne i området har. Den ny bebyggelse forholder sig på den måde til områdets arkitektoniske helhed. Tårnets facader er i beton.

Et markant hjørne i bymiljøet

Byggeriet består af en tårnbygning på fem etager med fem treværelsesboliger ud mod Sundbyvester Plads og et længehus på 2½ etage med otte fireværelsesboliger langs Amagerbrogade. De 13 lejligheder er meget attraktive og moderne almene boliger. Alle treværelseslejligheder har altan og de to øverste har udsigt over byens tage. Lejlighederne oven på Netto har en terrasse. De er på to etager, hvilket giver en meget fin rumfordeling og disponering af rummene i lejlighederne.

Plads til privatlivet

Ved planlægningen af byggeriet har der været stor fokus på en høj grad af privathed og attraktivitet i boligernes udearealer og samtidig løse Netto butikkens behov for parkeringsarealer mv. optimalt. Friarealerne bag bebyggelsen får et haveanlæg og en P-plads fælles med den eksisterende afdeling AAB 75. Nettobutikkens P-pladser er også placeret her.

 

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2013 -
Bygherre
AAB / Dansk Supermarked
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
1.900 m2
Byggesum
38,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
byggeledelse
dispositionsforslag
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon