• Mangor & Nagel, Ældreboliger i Hundige Øst, Visualisering af fælles grønt gårdrum
  • Mangor & Nagel, Ældreboliger i Hundige Øst, Håndskitse af nybyggede almene boliger
  • Mangor & Nagel, Ældreboliger i Hundige Øst, Visualisering af bebyggelsen set oppefra
  • Mangor & Nagel, Ældreboliger i Hundige Øst, Visualisering af snit af facaden set fra nordvest

Ældreboliger i Hundige Øst

De nye ældreboliger i Hundige Øst har til formål at samle alle beboere omkring et fælles grønt gårdrum og ikke mindst, at kunne overskue adgang til samtlige boliger herfra. 

CENTRALE OG SAMLENDE FÆLLESFACILITETER

Fællesbygningens placering giver alle mulighed for at mødes ved den daglige færden frem og tilbage i bebyggelsen. Fælleslokalet kan anvendes til mindre og større aktiviteter, møder og sammenkomster for bebyggelsens beboere og dermed medvirke til at sikre beboerne et godt fællesskab. Fællesrummet bliver gennemlyst med direkte kig til fælles gårdrum og fælles terrasse med syd. 

GRØNNE OG FÆLLES UDEAREALER

Det store grønne gårdrum er skabt til udendørs fællesaktiviteter, som skal støtte det sociale og praktiske fællesskab i bebyggelsen. En stor fælles terrasse med plads til bordopstilling, grill- og bålplads, skal binde hele gårdrummet sammen. Udover terrassen bliver gårdrummet præget af en petanquebane, nyttehaver/urtebede samt plads til andre spil aktiviteter. Som en ekstra mulighed etableres en Tai-Chi plads i det østlige hjørne af bebyggelsen, som gør det muligt for morgenfriske beboer at dyrke motion i takt med solen står op.  

De grønne arealer omkring bebyggelsen bliver beplantet med solitære træer omkring LAR-områderne. Det er med til at bevare det flotte og karakterfuld landskabstræk som Frydenhøj Allé udgør.

BEBYGGELSEN OG DENS ARKITEKTUR

Bebyggelsen indskriver sig som to L-formede bygninger, der forholder sig til Frydenhøj Allés smukke Allé-stuktur. L-formen indskriver sig som et signifikant kendetegn for den øvrige bygningsstruktur i området.
Bebyggelsens arkitektur er et nutidigt og moderne formsprog som i sin kontekst og volumen forholder sig til de nære omgivelser og struktur - ikke mindst det nye bosted 'Vangleddet'. Bygningen giver en sanselig oplevelse af forskellige materialer bestående af lys gul blødstrøgen teglsten i kombination med hårdtræslister på depoter samt trappe- og elevatoradgange. Værn udføres som galvaniseret stål med lodrette balustre. Tage udføres med sedum der forsænker regnvandet eller optager fordampning. 

ADGANGSFORHOLD

Man ankommer til bebyggelsen i det store fælles gårdrum. På vej ind tager fællesbygningen imod - det er her, der er mulighed for at stoppe op og nyde fællesskabet med de andre beboere. Fra ankomst og fællesbygningen er der synlig og visuel overskuelighed over samtlige adgangsforhold i bebyggelsen, hvilket skaber en god tryghedsfornemmelse. 

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2019 -
Opgave
Arkitektrådgivning
Bygherre
Greve Boligselskab
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
5.114 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Maja Matzen

Afdelingschef Roskilde
Arkitekt MAA
Telefon