Brunevang

Hovedideen er at sammenbygge og forhøje de eksisterende boligblokke mod motorvejen til en ”Boligslange”. Boligslangen vil dæmpe støjen fra motorvejen på udearealerne, som bliver rarere at opholde sig i. I den øvrige bebyggelse bliver nogle af lejlighederne lagt sammen og tagetagerne bliver udnyttet til nye boliger.

Nye attraktive boliger giver løft til området

Brunevang i Rødovre er en klassisk parkbebyggelse fra 1954 med på 16 toetagers boligblokke, som ligger i et grønt parkrum. Boligområdet var nedslidt, bebyggelsen var ikke specielt attraktiv og der var meget støj i området fra motorvejen, der ligger lige op af området. Derfor ønskede Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) at etablere nye og attraktive lejligheder i Brunevang. Det arkitektoniske løft af området har desuden den positive effekt, at Boligslangen fungerer som støjafskærmning fra motorvejen.

Arkitektoniske finesser giver variation, kontraster og sammenhæng

Det arkitektoniske hovedtræk er røde murede facader i kombination med hvide pudsede partier. På de eksisterende boligblokke er de røde facader og røde tegltage det mest karakteristiske udtryk, og det bliver fastholdt. På boligslangen bliver den hvide pudsede facade dominerende. Boligslangen får mindre partier med røde mursten, det giver variation og kontraster i bebyggelsen og giver samtidig en forbindelse til den eksisterende bebyggelse.

Øget livskvalitet ved støjdæmpning

Boligslangen vender ud mod den nærliggende motorvej. Bygningen virker som støjskærm mod motorvejen og har en enorm betydning som støjdæmpende. Livskvaliteten i området bliver hævet, når støjen i området falder. I lejlighederne i Boligslangen får støjen ingen betydning, da der bliver brugt optimale støjdæmpende løsninger og støjisolering, så lyden fra motorvejen bliver nærmest fuldstændig reduceret inde i lejlighederne.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
Ombygning
Renovering
År start
2006 -
Opgave
Renovering 284 boliger + nyopførelse af 102 boliger
Bygherre
Postfunktionærernes Andels Boligforening
Totalrådgiver
Holmsgaard A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB, Peter Holst, landskab
Ingeniør
Holmsgaard A/S
Byggesum
450,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
fagtilsyn
myndighedsprojekt
programmering
projektering
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon