• Mangor & Nagel, Heimdalsvej, Energirenovering af almen boligbebyggelse
  • Mangor & Nagel, Heimdalsvej, Arkitektonisk fornyelse af facade i hvid monolit
  • Mangor & Nagel, Heimdalsvej, Glaspartier i klare, strålende farver i kontrast til den hvide facade

Heimdalsvej

Energirenoveringen af Heimdalsvej blev præmieret i 2012. Forud for præmieringen lå tre års arbejde, hvor fire boligblokke fra 1971 skulle renoveres. Det viste sig dog, at merudgifterne til at foretage en energirenovering af bebyggelsen kunne finansieres af den opnåede varmebesparelse. Desuden blev boligernes indeklima forbedret markant, idet forhold som trækgener, kuldenedfald og skimmelsvamp blev fjernet.

Fra trist og gråt til hvid monolit

En væsentlig del af renoveringen var en arkitektonisk fornyelse af bygningerne. Byggeriet var klassisk kransporsbyggeri med en slidt og mørk facade med altaner. Det arkitektoniske greb var at fjerne den lette facade og erstatte den med en tidssvarende hvid facade, der stedvist bliver brudt af glaspartier i klare, strålende farver. De klare farver står i kontrast til hvidheden. Bygningernes tidligere altaner er omdannet til vinterhaver, der er fremhævet i facaden som vertikale karnapper, hvilket giver en fin reliefvirkning på facaderne.

Finansiering ved reducerede udgifter

Det samlede budget for energirenoveringen var på 69,25 millioner. Det var en grundforudsætning, at der ikke var anvendt offentlige støttemidler til projektet. Projektet er derfor alene finansieret af beboernes reducerede varmeudgifter med en godkendt merudgift for den enkelte lejligheds samlede månedlige udgift til varme og husleje på max. 200 kr. efter gennemførelsen af energirenoveringen.

 

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Renovering
År
2012
Opgave
Energirenovering
Bygherre
Boligselskabet Rosenvænget v/Domea
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Esbensen A/S
Størrelse
3.800 m2
Byggesum
69,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
programmering
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon