Kastruphuse

Kastruphuse er en almen boligbebyggelse, der består af fire længehuse i 3 etager fra 1977 og tre punkthuse i to, tre og  fireetager fra 2001.

Nye boliger i uudnyttede m2

I længehusene fra 1970erne er der en uudnyttet tagetage, hvor der bliver etableret nye tagboliger. Et vigtigt aspekt af renoveringen er et løft af den arkitektoniske kvalitet af byggeriet. Længehusene får et nutidigt arkitektonisk udtryk. De bliver energirenoverede og får pudsede facader med ny, større og åbne altaner Indvendig får de ny køkkener.

Arkitektonisk samhørighed

Punkthusene får også nye altaner og eksisterende erhvervs- og fælleslokaler i punkthusene bliver ombygget til syv nye boliger. For at samle det arkitektoniske udtryk i bebyggelsen er der brugt zink som et gennemgående materiale på alle bygningsfacader.

LAR-løsninger og ingen vand i kælderen

Kastruphuse har tidligere haft problemer med vand i kælderen under voldsomme regnskyl og det bliver nu løst ved at omlægge regnvandet, så det separeres fra kloakvand med en LAR-løsning. Desuden bliver ude arealerne bearbejdet til forbedring af biodiversiteten i området. Bebyggelsen er beboet under udførelsen.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
Renovering
År start
2013 -
Opgave
Renovering 106 boliger, nybyggeri 25 boliger
Bygherre
Taarnbyhuse
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
2.500 m2
Byggesum
100,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
fagtilsyn
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon