• Mangor & Nagel, Lindevangshave afd. 11, Ombygning og etablering af nye tagboliger i det almene boligbyggeri.
  • Mangor & Nagel, Lindevangshave afd. 11, Ombygning og etablering af nye tagboliger i det almene boligbyggeri.
  • Mangor & Nagel, Lindevangshave afd. 11, Ombygning og etablering af nye tagboliger i det almene boligbyggeri.

Lindevangshave taglejligheder - AAB afd. 11

Lindevangshave, der administreres af Boligforeningen AAB afd. 11, er en smuk, klassisk karrébebyggelse opført i 1919. Bygningen grænser op til henholdsvis Peter Bangs Vej, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé på Frederiksberg og tilbyder dermed almene boliger med en meget attraktiv beliggenhed.

Mangor & Nagels igangværende projekt, der indebærer ombygning og etablering af ca. 4.960 m2 fordelt på 50 nye taglejligheder, er resultatet af en arkitektkonkurrence, hvor AAB bad fem arkitektfirmaer komme med forslag til anvendelse af afdelingens uudnyttede tagarealer. Her vandt Mangor & Nagel med sit forslag, der udover 50 nye boliger også byder på nyetablerede fælleslokaler, elevatoradgang til alle afdelingens lejligheder samt en gennemgående opgradering af bebyggelsens eksisterende kvaliteter.  

NYE BOLIGER I KLASSISKE RAMMER

Karréens nyopførte lejligheder placeres øverst på den eksisterende bygningsmasse og bliver på mellem 65-115 m2 . For at optimere tagetagens samlede areal og skabe boliger med gode rumlige kvaliteter etableres en ny tagkonstruktion med et manzardtag, hvor franske altaner mod gaden og altaner mod gården skal sikre optimale dagslysforhold.

På karréens lange, lige facadestrækninger er der for at udnytte pladsen optimalt planlagt toetagers boliger i præfabrikerede elementer. I ejendommens hjørner udføres konstruktionen in-situ, og opføres her i primært én etage. 

For at mindske byggegenerne for nuværende beboere og undgå genhusning bibeholdes det oprindelige loft i de eksisterende lejligheder, der støder op til tagetagen. 

SYNERGI MELLEM EKSISTERENDE OG NYT

Projektets arkitektoniske udtryk er udviklet med udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, der tilfører værdi til både området og den enkelte bolig. Over de eksisterende risalitter etableres nye kviste, der skaber samspil mellem det nye og det oprindelige samt forstærker den klassiske arkitektur. Herudover bliver det nye manzardtag opført med røde tegl, der i modsætning til bebyggelsens nuværende, brune tagkonstruktion, lægger sig i forlængelse af de omgivende tegltags visuelle udtryk og palette.   

I både materialevalg og udformning harmonerer den nye tagetage således smukt og enkelt med både den oprindelige bybebyggelse og nabobygningerne.

NYE FÆLLESLOKALER OG DEPOTRUM 

AAB afd. 11 får med opførelsen af nye almene tagboliger også etableret nye fælleslokaler i stueplan og i kælder, hvor afdelingernes beboer kan dyrke naboskabet. Herudover flyttes de eksisterende depotrum på tagetagen ned i kælderen. I den forbindelse opgraderes kælderen med ny belysning, overflader m.m.  Også gårdrummet, vaskeriet, affaldssystemet, cykelparkeringen og teknikrummene opgraderes som en del af det samlede projekt. 

NYE ELEVATORER I EKSISTERENDE BAGTRAPPER

Med projektet etableres 23 elevatorer i alle bagtrapperum mod gården, for derved at skabe niveaufri adgang til samtlige af de 204 eksisterende boliger og de 50 nyetablerede. Således bliver tilgængeligheden forbedret for alle beboere i afdelingen og ikke kun for de kommende beboere i de nye boliger. 

MERE DIVERSITET I OMRÅDET 

Fordi de nye boliger i størrelse egner sig til familier med børn, bidrager de til en bredere variation af lejlighedstyper i AAB Afd. 11. Dertil kommer, at boligerne giver flere børnefamilier mulighed for at blive boende i byen, hvilket vil betyde mere liv og diversitet i kvarteret omkring Lindevangshave
 

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Ombygning
Renovering
År start
2020 -
Opgave
Arkitektrådgivning
Bygherre
Boligforeningen AAB
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Holmsgaard A/S
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
byggeri i drift
bæredygtighed
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
skitsering
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon