• Mangor & Nagel, Maglehøj, Nybygget fælleshus
  • Mangor & Nagel, Maglehøj, Nybygget fælleshus
  • Mangor & Nagel, Maglehøj, Renovering og nybyggeri af almen boligbebyggelse
  • Mangor & Nagel, Maglehøj, Renovering og nybyggeri af almen boligbebyggelse
  • Mangor & Nagel, Maglehøj, Renovering og nybyggeri af almen boligbebyggelse
  • Mangor & Nagel, Maglehøj, Renovering og nybyggeri af almen boligbebyggelse
  • Mangor & Nagel, Maglehøj, Nybygget fælleshus, som områdefornyende byggeri

Maglehøj

Etableringen af det nye aktivitetsfelt er et af de første projekter i Danmark, hvor kvaliteten i et alment boligområde er øget ved at nedrive en hel boligblok, sideløbende med, at der blev foretaget andre boligsociale og områdefornyende aktiviteter i landskab og byggeri.

Renovering og miljøsanering - indvendig og udvendig

Maglehøj er opført fra 1970-74 og er et tidstypisk industrialiseret montagebyggeri. Den største eksisterende boligblok blev revet ned. Alle udearealerne omkring boligerne blev renoveret og opgraderet, og der blev etableret et aktivitetsfelt med skating, streetfodbold, basketball og anden leg.

Inddragelse og samarbejde med den boligsociale indsats

Renoveringen blev udført i sammenhæng med den boligsociale indsats, som Lejerbo igangsatte i samarbejde med Halsnæs Kommune. Et vigtigt tiltag var opførelsen af et nyt fælleshus for beboerne. Lejerbo, Boligsocialt Netværk i Halsnæs, beboerne og deres børn, naboer, beboerdemokrater, administration, ejendomsfolk, kommunale fagområder, professionelle og frivillige ildsjæle, Halsnæs Kommune m.fl. var vigtige samarbejdsparter i processen. Fornyelsen er en del af en helhedstænkende strategisk byudvikling og har igangsat en beboerdrevet ”bevægelse” som i takt med at projektet i de kommende år realiseres fuldt ud vil sikre en fortsat positiv proces.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
Renovering
År
2016
Bygherre
Lejerbo, Afd. 135-0 Maglehøj
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
EKAS, Esben Kirkegaard A/S
Andre aktører
Landsbyggefonden
Størrelse
30.000 m2
Byggesum
218,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
planlægning af genhusning
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon