Nærumvænge

Nærumvænge er et af den danske velfærdsarkitekturs ikoniske almene boligbyggerier fra 1950’erne. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Palle Suenson og er en af landets mest helstøbte og smukkest afgrænsede bebyggelser.

RENOVERINGEN

Opgaven omfatter bl.a. renovering af bebyggelsens friarealer, herunder udskiftning af den bevaringsværdige gule teglklinkebelægning, støttemure og asfalt. Opgaven omfatter desuden kloakrenovering samt udskiftning af varme- og varmtvandsrør i jord i dele af bebyggelsen, udskiftning af ventilationssystem til balanceret ventilation, udskiftning af vand og afløbsinstallationer i boliger, udskiftning af vinduer og døre i dele af bebyggelsen samt efterisolering af række- og etagehuse.

LANDSSKABSARKITEKTUR I VERDENSKLASSE

Renoveringen sker under stor hensyntagen til Nærumvænges ikoniske arkitektur. De to og treetagers bygninger med gule teglstensydervægge og tunge røde, samlende tegltage ligger smukt spredt i det grønne landskab forbundet af stiforløb med gule teglklinker. Blandt andet placeringen i landskabet, der er formgivet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen, som var sin tids førende danske landskabsarkitekt og som i dag regnes blandt verdens mest fremtrædende, er en af bebyggelsens
væsentligste kvaliteter.

HENSYN TIL EKSISTERENDE KVALITETER OG ARKITEKTURPOLITIK

Nærumvænge er et af de lokale arkitektoniske fyrtårne. Renoveringen udføres jf. Rudersdal Kommunes arkitekturpolitik. ”At videreføre den funktionelle tradition til fremtiden”. Dette indebærer for Nærumvænge en præcis og ansvarlig håndtering af bebyggelsens kulturarv og materialitet.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Renovering
År start
2016 -
Opgave
Renovering af friarealer i almen boligbebyggelse
Bygherre
Søllerød Almene Boligselskab v/Boligkontoret Danmark
Totalrådgiver
Dominia A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Dominia A/S
Andre aktører
Peter Jahn & Partnere A/S, Ingeniør, Kloak
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
landskabsarkitektrådgivning
projektering

Jacques Duelund Mortensen

Faglig leder, PLAN+LANDSKAB
Arkitekt MAA
Telefon