• Mangor & Nagel, Vinge, Luftfoto, Bebyggelsen i kontekst
  • Mangor & Nagel, Vinge, Illustration af bebyggelsen - nye almene boliger
  • Mangor & Nagel, Vinge, Situationsplan med overblik over de forskellige boligtyper

Nye almene boliger i Vinge

Attraktive boliger i en varieret bebyggelsesplan

Boligselskabet Rosenvængets nye afdeling i Vinge indeholder i alt 198 boliger. Boligerne er placeret tæt på den nye Vinge station og i tre forskellige boliggrupper – Boliggruppe 1, 2 og 3. De tre boliggrupper er placeret forskudt og diagonalt overfor hinanden, men har alle en anknytning til den centrale og rekreative Æblehave. Æblehaven indrammes delvist af den nye almene bebyggelse og skaber en sammenkobling af alle 3 boliggrupper. Æblehaven sikrer de fysiske og visuelle forbindelser mellem grupperne f.eks. via den nordsyd-gående lokalvej. Ydermere tilføjer Æblehaven stor landskabelig værdi til området.

Beboerne i den nye bebyggelse har alle let adgang til et rumligt parkeringshus, hvori størstedelen af boligselskabets parkeringspladser findes.

Bebyggelsens bygningstypologier

Hver boliggruppe indeholder et mindre udendørsareal til fælles ophold og nær leg. Selve boliggruppernes bygningstypologier varierer, i tråd med bl.a. lokalplanens anvisninger og tilbyder derved en alsidighed i bolig- og bygningstyper. Overordnet indeholder hele bebyggelsesplanen fire forskellige bygningstypologier: Punkthus – Rækkehus – Vinkelhus – Længehus.

Punkthuset har en central placeret trappeopgange og attraktive boliger, hvor de primære opholdsrum i udgangspunktet er placeret i punkthusets hjørner med udsyn i to retninger. Rækkehuset er en populær boligtype med semi-private forarealer og private terrasser i forlængelse af boligens stue i terrænniveau. Boligens øverste etage indeholder de private værelser, hvorimod hele stueetagen er relativ åben med køkken, spiseplads og stue. Vinkelhuset har to forskellige adgangsforhold og kombinerer den klassiske trappeopgang med fordeling til to lejligheder pr. etage med en udvendige altangang, der servicerer flere boliger. Trappen samt elevatoren til altangangen er placeret i vinkelhusets inde-liggende hjørne. Længehuset består udelukkende af traditionelle trappeopgange og er opbygget med en adgangsfacade og en facade med private terrasser i stueetagen og altaner på øvrige etager. Generelt har alle boliger adgang til et privat udendørsareal enten i form af en terrasse i stueetagen eller en altan. Størstedelen af alle boliger i gennemlyste og indrettet med veldisponerede planløsninger og fleksible møbleringsmuligheder.

Bebyggelsens tre Boliggrupper

Boliggruppe 1 består af alle fire bygningstypologier og indeholder en stor diversitet i boligtyper, -størrelser og -indretning. I alt udgør denne boliggruppe ca. 5050m2 og indeholder 60 boliger. Boliggruppe 2 består af tre typologier (Rækkehus, Vinkelhus og Længehus). I alt udgør denne boliggruppe ca. 4900m2 og indeholder 54 boliger. Boliggruppe 3 består af to bygningstypologier (Punkthus og Vinkelhus) og udgør i alt ca. 7350m2 og indeholder 84 boliger samt et fælles lokale for boligselskabets beboere og administration. Dette fælleslokale er placeret i punkthusets stueetage og er indrettet med diverse fælles faciliteter, såsom fælles spiseplads, køkken, kontor og gæstebolig. Facaderne ved fælleslokalet er tegnet med store vinduespartier, der skaber en åbenhed og fin visuel kontakt imellem lokalet, de omkringliggende udearealer og hele området. Det samlede etageareal for hele bebyggelsesplanen for ca. 17.300m2.

Variation i facadeudtryk, materialer og detaljering

Hele bebyggelsens ydre fremtræden understøtter det variationsprincip, som både den gældende lokalplan samt de forskellige bygningstypologier anslår. Punkthusene fremstår solitære og homogene med fire ligeværdige facader, der via et spil i teglen og i facadernes opbygning fletter hele punkthuset sammen rundt om husets fire hjørner. Vinkelhusene vender sin altangang ind imod boliggruppens fælles opholdsareal og har derved en meget aktiv facade, hvor beboerne ankommer til deres boliger og skaber liv og kontakt imellem beboerne. Vinkelhusets anden facade indeholder der imod de private altaner, der skaber rytme og fremspring på facaden. Længehusene opdeles i facaderne i de enheder og moduler som trappeopgangene fastslår. Opdelingen viser i et materialeskrift og en fin detaljering omkring mødet. Længehusets to ”lange” facader er defineret som enten indgangsfacade med hoveddør og trappeopgang eller altanfacade med rumlige altaner og private terrasser i stueetagen. Rækkehusene fremstår som en serie af let aflæselige boliger, hvor hvert rækkehus har eget saddeltag og et mindre adgangsareal foran boligen. Generelt sammentænkes materialevalget således at hver boliggruppe har sin egen farvetone, men at den overordnede helhed sikres ved at anvende de sammen gennemgående typologier og materialer – mursten/tegl-skaller, beton og stål. Materialerne skifter farvetonering imellem de tre boliggrupper – f.eks. imellem gullige, grålige og rødlige mursten eller i farvevariation af mørtel, beton, tagpap mm.       

Den nye bebyggelse rummer derfor stor alsidighed i boligtilbud, bygningstypologi samt facadeudtryk og -materialer, men samles til en homogen bebyggelse med et sammenhængende fokus på naturlige materialer, den fælles relation til Æblehaven, de rekreative udearealer samt en høj arkitektonisk standard.

 

 

 

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2020 -
Bygherre
Boligselskabet Rosenvænget v. Domea.dk
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
NIRAS
Størrelse
17.250 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
hovedprojekt
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projektering
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon