• Mangor & Nagel, Øselsgården, Konvertering af plejecenter til ungdomsboliger. Her ses det nye facadeparti
  • Mangor & Nagel, Øselsgården, Visualisering af den nye facade

Øselsgården

Før renoveringen var Øselsgården en trist grå bygning blandt de karakteristiske røde murstensbygninger på Amager. Nu bliver det utidssvarende plejecenter Øselsgården transformeret til 110 moderne, lyse og veldisponerede ungdomsboliger. 

Indledningsvist foretog vi en grundanalyse af bygningens arkitektoniske værdier og en optegning af de eksisterende forhold. På baggrund af analysen blev løsningen af alle lette facadepartier erstattet med energioptimerede karnapper mod syd og mod nord med delvist lukkede glaspartier. Det betyder, at der kommer mere lys ind i bygningen.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Konvertering
År start
2011 -
Bygherre
FSB
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
B. Nygaard Sørensen A/S
Størrelse
5.200 m2
Byggesum
125,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
programmering
projektering
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon